Jazykové kompetence dětí a žáků v mateřských a základních školách

DSpace Repository

Login

Language: English čeština 

Jazykové kompetence dětí a žáků v mateřských a základních školách

Show simple item record

dc.contributor.advisor Jilčík, Tomáš
dc.contributor.author Lemperová, Jana
dc.date.accessioned 2014-02-03T12:42:34Z
dc.date.available 2014-02-03T12:42:34Z
dc.date.issued 2010-11-30
dc.identifier Elektronický archiv Knihovny UTB cs
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/10563/27283
dc.description.abstract Diplomová práce je zaměřena na jazykové kompetence dětí v mateřských školách, především na výuku cizích jazyků v předškolním věku. Poskytuje teoretické poznatky o tom, jak se vyvíjí řeč u dětí v prvních letech života. Dále se zaměřuje na poznatky ohledně výuky cizích jazyků v předškolním věku. Toto téma je v současnosti velmi diskutované. Cizí jazyky jsou v dnešní době nepostradatelné. Často tedy můžeme zaslechnout otázku: Kdy nejlépe s cizím jazykem začít? V této práci jsem se pokusila odpovědět na to, zda je vhodné začít se seznamováním s cizím jazykem již v raném věku a pokud ano, tak za jakých podmínek. V praktické části práce jsou zachyceny prostřednictvím rozhovorů názory a zkušenosti odborníků na dané téma. V krátké anketě jsou shrnuty názory rodičů dětí, které navštěvují MŠ s výukou cizího jazyka. Na základě výše zmíněných rozhovorů i výsledků ankety je možné vytvoření určitých závěrů k dané problematice. cs
dc.format 68 cs
dc.format.extent 1301381 bytes cs
dc.format.mimetype application/pdf cs
dc.language.iso cs
dc.publisher Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně
dc.rights Bez omezení
dc.subject řeč cs
dc.subject předškolní věk cs
dc.subject cizí jazyk cs
dc.subject mateřská škola cs
dc.subject výuka v mateřské škole cs
dc.subject language en
dc.subject pre-school age en
dc.subject foreign language en
dc.subject nursery school en
dc.subject teaching of a foreign language in the nursery school en
dc.title Jazykové kompetence dětí a žáků v mateřských a základních školách cs
dc.title.alternative Language Competences of Children and Pupils in Nursery and Primary Schools; Teaching Preschool Children German in Nursery Schools en
dc.type diplomová práce cs
dc.contributor.referee Jůzlová, Hana
dc.date.accepted 2014-01-16
dc.description.abstract-translated The thesis is aimed at the language competences of children at the pre-school age, especially at the teaching of foreign languages at this age. It provides knowledge about the development of the language of children in the early years of life. It is also aimed at the knowledge concerning the teaching of foreign languages at the pre-school age. This subject is much discussed nowadays. Foreign languages are essential for life. We can often hear a question: When to start learning a foreign language? In this thesis, I am trying to answer whether it is suitable to start learning a foreign language at the early life and if so, on which conditions. The practical part contains the professional knowledge and experience presented in the form of dialogues with the experts in this domain. The short survey shows the opinions of parents whose children attend the nursery school providing teaching of a foreign language. The dialogues and the survey make drawing some conclusions about the subject possible. en
dc.description.department Katedra pedagogiky cs
dc.description.result obhájeno cs
dc.parent.uri http://hdl.handle.net/10563/97 cs
dc.parent.uri http://hdl.handle.net/10563/220 cs
dc.thesis.degree-discipline Sociální pedagogika cs
dc.thesis.degree-discipline Social pedagogy en
dc.thesis.degree-grantor Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně. Fakulta humanitních studií cs
dc.thesis.degree-grantor Tomas Bata University in Zlín. Faculty of Humanities en
dc.thesis.degree-name Mgr. cs
dc.thesis.degree-program Specializace v pedagogice cs
dc.thesis.degree-program Specialization in pedagogy en
dc.identifier.stag 25243
utb.result.grade C
dc.date.submitted 2013-08-28


Files in this item

Files Size Format View
lemperová_2014_dp.pdf 1.241Mb PDF View/Open
lemperová_2014_vp.zip 16.83Kb Unknown View/Open
lemperová_2014_op.doc 52Kb Microsoft Word View/Open

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Find fulltext

Search DSpace


Browse

My Account