Edukace romských žáků a její problematika

DSpace Repository

Login

Language: English čeština 

Edukace romských žáků a její problematika

Show simple item record

dc.contributor.advisor Mazánková, Libuše cs
dc.contributor.author Nekoksová, Barbora cs
dc.date.accessioned 2014-02-03T12:44:16Z
dc.date.available 2014-02-03T12:44:16Z
dc.date.issued 2011-04-08 cs
dc.identifier Elektronický archiv Knihovny UTB cs
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/10563/27285
dc.description.abstract Téma bakalářské práce je zaměřeno na edukaci romských dětí předškolního věku. V jednotlivých kapitolách se pojednává o odlišnosti romského dítěte, která vyžaduje specifický přístup učitele, dále o sociálních a kulturních determinantech zahrnující spolupráci mezi učitelem a rodinou jako předpoklad ke školní adaptaci. Obsah se vztahuje k možnostem předškolní docházky a pojednává o vlivu pedagogického asistenta či učitele romské příslušnosti k výchovně-vzdělávací činnosti. Cílem výzkumné části je zjistit postoje romských matek k předškolnímu vzdělávání i z pohledu vedoucího pracovníka Centra pro rodinu s dětmi a poukázat na vliv školního protředí pod vedením zkušeného romského učitele. Výzkumnou metodologii tvoří kvalitativní metody v podobě pozorování školního prostředí a řízeného rozhovoru s předem vybranými respondentkami. Výsledky prováděného výzkumu jsou zanalyzovány a shrnuty do závěrečného hodnocení. cs
dc.format 54 s. cs
dc.format.extent 1881431 bytes cs
dc.format.mimetype application/pdf cs
dc.language.iso cs cs
dc.publisher Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně cs
dc.rights Bez omezení cs
dc.subject romské dítě cs
dc.subject předškolní vzdělávání cs
dc.subject mateřské školy cs
dc.subject přípravné ročníky cs
dc.subject romský asistent cs
dc.subject romská rodina cs
dc.subject osobnost pedagoga cs
dc.subject Roma child en
dc.subject preschool education en
dc.subject nursery schools en
dc.subject preparatory years en
dc.subject Roma asisstant en
dc.subject Roma family en
dc.subject personality of the teacher en
dc.title Edukace romských žáků a její problematika cs
dc.title.alternative Issues of Romany Pupils Education en
dc.type bakalářská práce cs
dc.contributor.referee Hladík, Jakub cs
dc.date.accepted 2014-01-13 cs
dc.description.abstract-translated The topic of the bachelor thesis is focused on education of preschool Roma children. Individual chapters deal with unlikeness of Roma children who need specific approach of the teacher. They also deal with social and cultural determinants including cooperation between teacher and family as a prerequisite for school adaptation. The content is related to the possibilities of preschool attendance and it discusses the influence of Roma teaching assistants or teachers on educational activities. The aim of the research part is to find out attitudes of Roma mothers towards preschool education and also the point of view of executives and point out the impact of school environment under the guidance of experienced Roma teacher. The research methodology consists of qualitative methods in the form of watching the school environment and guided interview with respondents who were chosen in advance. Results of performed research are analyzed and summed up in the final assessment. en
dc.description.department Katedra pedagogiky cs
dc.description.result obhájeno cs
dc.parent.uri http://hdl.handle.net/10563/97 cs
dc.parent.uri http://hdl.handle.net/10563/220 cs
dc.thesis.degree-discipline Sociální pedagogika cs
dc.thesis.degree-discipline Social pedagogy en
dc.thesis.degree-grantor Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně. Fakulta humanitních studií cs
dc.thesis.degree-grantor Tomas Bata University in Zlín. Faculty of Humanities en
dc.thesis.degree-name Bc. cs
dc.thesis.degree-program Specializace v pedagogice cs
dc.thesis.degree-program Specialization in pedagogy en
dc.identifier.stag 23639
utb.result.grade E
dc.date.submitted 2013-08-30 cs


Files in this item

Files Size Format View
nekoksová_2014_bp.pdf 1.794Mb PDF View/Open
nekoksová_2014_vp.doc 55Kb Microsoft Word View/Open
nekoksová_2014_op.doc 54Kb Microsoft Word View/Open

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Find fulltext

Search DSpace


Browse

My Account