Jiná sexuální orientace a postoj společnosti k ní

DSpace Repository

Login

Language: English čeština 

Jiná sexuální orientace a postoj společnosti k ní

Show simple item record

dc.contributor.advisor Vaňková, Zdeňka cs
dc.contributor.author Uhlířová, Klára cs
dc.date.accessioned 2014-02-03T12:44:42Z
dc.date.available 2014-02-03T12:44:42Z
dc.date.issued 2012-03-16 cs
dc.identifier Elektronický archiv Knihovny UTB cs
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/10563/27286
dc.description.abstract Tato bakalářská práce je zaměřena na postoj majoritní heterosexuální společnosti k minoritní homosexuální skupině z pohledu historického, sociálního, medicínského a jiného. Práce je rozdělena na část teoretickou a část praktickou. V teoretické části jsou upřesněny druhy sexuálních orientací, jako je homosexualita, heterosexualita, bisexualita, transsexualita. Teoretická část se také zabývá vývojem názorů na homosexualitu od historie po současnost, procesem coming out a v neposlední řadě také legislativní rovinou, kde nesmí chybět zmínka o diskriminaci, registrovaném partnerství, výchově společných dětí . Praktická část je pak zaměřena na samotný výzkum, který se snaží zmapovat postoje a názory většinové heterosexuální společnosti na homosexualitu a s ní spojené otázky. cs
dc.format 60 s. cs
dc.format.extent 2120139 bytes cs
dc.format.mimetype application/pdf cs
dc.language.iso cs cs
dc.publisher Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně cs
dc.rights Bez omezení cs
dc.subject sexuální orientace cs
dc.subject společnost cs
dc.subject homosexualita cs
dc.subject registrované partnerství cs
dc.subject diskriminace cs
dc.subject coming out cs
dc.subject sexual orientation en
dc.subject society en
dc.subject homosexuality en
dc.subject registered partnership en
dc.subject discrimination en
dc.subject coming out en
dc.title Jiná sexuální orientace a postoj společnosti k ní cs
dc.title.alternative Different Sexual Orientation and Attitude of the Society towards It en
dc.type bakalářská práce cs
dc.contributor.referee Jůzl, Miloslav cs
dc.date.accepted 2014-01-13 cs
dc.description.abstract-translated This thesis is focused on the attitudes of the majority heterosexual society to a minority homosexual group in terms of historical, social, medical and otherwise. The work is divided into a theoretical part and a practical part. In the theoretical section details the kinds of sexual orientations such as homosexuality, heterosexuality, bisexuality, transsexuality. The theoretical part also deals with the development of views on homosexuality from the past to the present, the process of coming out, and last but not least, the legislative level, which should not be missed mention of discrimination, registered partnership, joint education of children, . The practical part is focused on the research itself, which attempts to map the attitudes and beliefs of the majority heterosexual society on homosexuality and related issues. en
dc.description.department Katedra práva a právní vědy cs
dc.description.result obhájeno cs
dc.parent.uri http://hdl.handle.net/10563/97 cs
dc.parent.uri http://hdl.handle.net/10563/220 cs
dc.thesis.degree-discipline Sociální pedagogika cs
dc.thesis.degree-discipline Social pedagogy en
dc.thesis.degree-grantor Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně. Fakulta humanitních studií cs
dc.thesis.degree-grantor Tomas Bata University in Zlín. Faculty of Humanities en
dc.thesis.degree-name Bc. cs
dc.thesis.degree-program Specializace v pedagogice cs
dc.thesis.degree-program Specialization in pedagogy en
dc.identifier.stag 29318
utb.result.grade A
dc.date.submitted 2013-11-29 cs


Files in this item

Files Size Format View
uhlířová_2014_bp.pdf 2.021Mb PDF View/Open
uhlířová_2014_vp.doc 54.5Kb Microsoft Word View/Open
uhlířová_2014_op.doc 51Kb Microsoft Word View/Open

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Find fulltext

Search DSpace


Browse

My Account