Kvalita života klienta v zařízení poskytujícím sociální služby

DSpace Repository

Language: English čeština 

Kvalita života klienta v zařízení poskytujícím sociální služby

Show simple item record

dc.contributor.advisor Řehoř, Antonín
dc.contributor.author Maršálková, Iveta
dc.date.accessioned 2014-02-03T12:45:14Z
dc.date.available 2014-02-03T12:45:14Z
dc.date.issued 2012-03-16
dc.identifier Elektronický archiv Knihovny UTB cs
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/10563/27287
dc.description.abstract Bakalářská práce je zaměřena na kvalitu života seniorů využívající terénní sociální služby. Teoretická část se zabývá problematikou stáří a stárnutí. Zmiňuje zde také přípravu na stáří, která úzce souvisí s kvalitou života ve stáří. Ta je dána různými aspekty ať už z pohledu medicínského, psychologického nebo sociologického, čímž vytváří nové možnosti pro zdravý a spokojený život. Dále popisuje systém sociálních služeb v České republice a v závěru uvádí jednu z nejrozšířenějších forem sociálních služeb, která je specifická tím, že je poskytována klientům v jejich domácím prostředí. Praktická část představuje pečovatelskou službu ve Vyškově, kde byla prostřednictvím individuálních rozhovorů zjišťována kvalita života seniorů a jejich spokojenost se službami i s těmi, co služby poskytují. cs
dc.format 78 s. cs
dc.format.extent 2462240 bytes cs
dc.format.mimetype application/pdf cs
dc.language.iso cs
dc.publisher Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně
dc.rights Bez omezení
dc.subject Stáří cs
dc.subject stárnutí cs
dc.subject gerontologie cs
dc.subject kvalita života cs
dc.subject životní styl cs
dc.subject sociální služby cs
dc.subject zákon o sociálních službách cs
dc.subject pečovatelská služba cs
dc.subject Age en
dc.subject aging en
dc.subject gerontology en
dc.subject quality of life en
dc.subject lifestyle en
dc.subject social services en
dc.subject social services law en
dc.subject community care services en
dc.title Kvalita života klienta v zařízení poskytujícím sociální služby cs
dc.title.alternative Life Quality of Clients in Facilities Providing Social Services en
dc.type bakalářská práce cs
dc.contributor.referee Mazánková, Libuše
dc.date.accepted 2014-01-13
dc.description.abstract-translated The thesis is focused on the quality of life of older people using field social services. The theoretical part deals with a topic of old age and aging; mentions also preparing for old age, what is closely related to the quality of life in old age. The quality is determined by various aspects, medical, psychological or sociological, creating new opportunities for a healthy and happy life. Also system of social services in the Czech Republic is described in the thesis and in the end one of the most widespread type of the social services, care at home, is presented. The practical part introduces the home care service in Vyškov, where the quality of life of its customers, and their satisfactions with the services and providers, was collected through individual interviews. en
dc.description.department Skupina managementu a ekonomiky cs
dc.description.result obhájeno cs
dc.parent.uri http://hdl.handle.net/10563/98 cs
dc.parent.uri http://hdl.handle.net/10563/220 cs
dc.thesis.degree-discipline Sociální pedagogika cs
dc.thesis.degree-discipline Social pedagogy en
dc.thesis.degree-grantor Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně. Fakulta humanitních studií cs
dc.thesis.degree-grantor Tomas Bata University in Zlín. Faculty of Humanities en
dc.thesis.degree-name Bc. cs
dc.thesis.degree-program Specializace v pedagogice cs
dc.thesis.degree-program Specialization in pedagogy en
dc.identifier.stag 28764
utb.result.grade A
dc.date.submitted 2013-11-13
local.subject terénní sociální práce cs
local.subject senioři cs
local.subject field social work en
local.subject older people en


Files in this item

Files Size Format View
maršálková_2014_bp.pdf 2.348Mb PDF View/Open
maršálková_2014_vp.doc 55.5Kb Microsoft Word View/Open
maršálková_2014_op.zip 16.09Kb Unknown View/Open

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Find fulltext

Search DSpace


Browse

My Account