Kriminalita mládeže, její příčiny a důsledky

DSpace Repository

Login

Language: English čeština 

Kriminalita mládeže, její příčiny a důsledky

Show simple item record

dc.contributor.advisor Jůzl, Miloslav
dc.contributor.author Svoboda, Tomáš
dc.date.accessioned 2014-02-03T12:46:48Z
dc.date.available 2014-02-03T12:46:48Z
dc.date.issued 2011-11-30
dc.identifier Elektronický archiv Knihovny UTB cs
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/10563/27291
dc.description.abstract Tato diplomová práce se věnuje problematice kriminality mládeže, a je zaměřena především na příčiny a důsledky. Jejím cílem je přiblížit komparaci kriminality mládeže mezi učňovskými a středoškolskými obory. První část práce je věnována základním pojmům, které poskytnou lepší orientaci v daném tématu. Dále je řešena problematika příčin kriminality mládeže. Další část se zabývá důsledky kriminality mládeže, která může do budoucna mnoho ovlivnit. Dále má práce ukázat dnešní problematiku mládeže. Praktická část je zaměřena na kvantitativní výzkum, který byl proveden na vybrané škole se středními a učňovskými obory. Byla použita metoda dotazníku, kdy bylo zjišťováno, jak je kriminalita rozdílná mezi středoškolskými a učňovskými obory. cs
dc.format 76 s. cs
dc.format.extent 1317861 bytes cs
dc.format.mimetype application/pdf cs
dc.language.iso cs
dc.publisher Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně
dc.rights Bez omezení
dc.subject Kriminalita cs
dc.subject mládež cs
dc.subject škola cs
dc.subject rodina cs
dc.subject výchova cs
dc.subject mladistvý cs
dc.subject Criminality en
dc.subject youth en
dc.subject school en
dc.subject family en
dc.subject education en
dc.subject juvenil en
dc.title Kriminalita mládeže, její příčiny a důsledky cs
dc.title.alternative Juvenile Delinquency, Its Causes and Consequences en
dc.type diplomová práce cs
dc.contributor.referee Jůzlová, Hana
dc.date.accepted 2014-01-16
dc.description.abstract-translated This thesis deals with the problem of youth crime, and it is focused especially on its causes and consequences. Its aim is to present a comparison of juvenile delinquency among high school and apprenticeship students. The first part is devoted to basic concepts that provide a better understanding of the topic. Furthermore, there is discussed the issues of the causes and consequences of youth crime, which may further affect the development of individual. Not only that, but thesis should also reveal the problem of today?s youth. The practical part is focused on quantitative research, which was conducted at selected school with secondary and vocational training courses. The method used was a questionnaire, which examined whether different perceptions of crime among high school students and apprentices. en
dc.description.department Katedra pedagogiky cs
dc.description.result obhájeno cs
dc.parent.uri http://hdl.handle.net/10563/97 cs
dc.parent.uri http://hdl.handle.net/10563/220 cs
dc.thesis.degree-discipline Sociální pedagogika cs
dc.thesis.degree-discipline Social pedagogy en
dc.thesis.degree-grantor Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně. Fakulta humanitních studií cs
dc.thesis.degree-grantor Tomas Bata University in Zlín. Faculty of Humanities en
dc.thesis.degree-name Mgr. cs
dc.thesis.degree-program Specializace v pedagogice cs
dc.thesis.degree-program Specialization in pedagogy en
dc.identifier.stag 29153
utb.result.grade B
dc.date.submitted 2013-11-29


Files in this item

Files Size Format View
svoboda_2014_dp.pdf 1.256Mb PDF View/Open
svoboda_2014_vp.doc 53Kb Microsoft Word View/Open
svoboda_2014_op.doc 51.5Kb Microsoft Word View/Open

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Find fulltext

Search DSpace


Browse

My Account