Dobrovolnictví a dárcovství

DSpace Repository

Login

Language: English čeština 

Dobrovolnictví a dárcovství

Show simple item record

dc.contributor.advisor Plšková, Alena cs
dc.contributor.author Petrák, Milan cs
dc.date.accessioned 2014-02-03T12:47:11Z
dc.date.available 2014-02-03T12:47:11Z
dc.date.issued 2013-02-18 cs
dc.identifier Elektronický archiv Knihovny UTB cs
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/10563/27292
dc.description.abstract Předmětem diplomové práce je dobrovolnictví spojené dárcovstvím krve, Přiblížení hodnoty a významu pro společnost, vzájemný vztah sociální pedagogiky a dobrovolnictví a uznání dobrovolnictví jako základního stavebního prvku občanské společnosti. První část práce je věnována definici pojmu dobrovolnictví, pohledu do historie, vývoji v USA i zemích EU. Dále se věnuje současnému chápání dobrovolnictví, altruismu a nemalá část se věnuje motivaci. Poté je popsán legislativní rámec a vymezeny typy dobrovolnictví. Třetí část se věnuje dárcovství krve a poslední teoretická část se věnuje sociální pedagogice a jejím možnostem v dobrovolnictví. Poslední část se zabývá průzkumem, který je zaměřen na dobrovolné dárce krve v nemocnici Hořovice. Průzkum má ukázat, Kdo jsou dárci krve a co je vede k dárcovství. cs
dc.format 83 cs
dc.format.extent 1662150 bytes cs
dc.format.mimetype application/pdf cs
dc.language.iso cs cs
dc.publisher Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně cs
dc.rights Bez omezení cs
dc.subject dobrovolnictví cs
dc.subject dobrovolník cs
dc.subject dárce cs
dc.subject motivace cs
dc.subject volunteering en
dc.subject volunteer en
dc.subject donor en
dc.subject motivation en
dc.title Dobrovolnictví a dárcovství cs
dc.title.alternative Volunteering and Donation en
dc.type diplomová práce cs
dc.contributor.referee Mazánková, Libuše cs
dc.date.accepted 2014-01-16 cs
dc.description.abstract-translated The subject of this thesis is related to blood donation volunteering, Image value and importance to society, the relationship of social education and volunteerism and recognition of volunteering as a basic building block of civil society. The first part is devoted to the definition of volunteering, look into the history, developments in the U.S. and EU countries. It also discusses the current understanding of volunteerism, altruism and a considerable part is devoted to motivation. Then, the legislative framework is described and defined types of volunteering. The third part is devoted to blood donation and the last part is devoted to theoretical social pedagogy and its possibilities in volunteering. The last part deals with the survey, which focuses on voluntary blood donors in hospital Hořovice. The survey should show who are blood donors and what leads them to donate. en
dc.description.department Katedra společenských věd cs
dc.description.result obhájeno cs
dc.parent.uri http://hdl.handle.net/10563/97 cs
dc.parent.uri http://hdl.handle.net/10563/220 cs
dc.thesis.degree-discipline Sociální pedagogika cs
dc.thesis.degree-discipline Social pedagogy en
dc.thesis.degree-grantor Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně. Fakulta humanitních studií cs
dc.thesis.degree-grantor Tomas Bata University in Zlín. Faculty of Humanities en
dc.thesis.degree-name Mgr. cs
dc.thesis.degree-program Specializace v pedagogice cs
dc.thesis.degree-program Specialization in pedagogy en
dc.identifier.stag 32531
utb.result.grade D
dc.date.submitted 2013-10-31 cs


Files in this item

Files Size Format View
petrák_2014_dp.pdf 1.585Mb PDF View/Open
petrák_2014_vp.doc 55Kb Microsoft Word View/Open
petrák_2014_op.doc 53Kb Microsoft Word View/Open

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Find fulltext

Search DSpace


Browse

My Account