Kvalita života klienta v zařízení poskytujícím sociální služby

DSpace Repository

Login

Language: English čeština 

Kvalita života klienta v zařízení poskytujícím sociální služby

Show simple item record

dc.contributor.advisor Pospíchal, Jaromír
dc.contributor.author Čechmánková, Bedřiška
dc.date.accessioned 2014-02-03T12:47:35Z
dc.date.available 2014-02-03T12:47:35Z
dc.date.issued 2012-03-16
dc.identifier Elektronický archiv Knihovny UTB cs
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/10563/27293
dc.description.abstract Práce se zabývá problematikou života seniorů v zařízení sociální péče. Pozornost je věnována subjektivnímu vnímání kvality života seniorů v Domově pro seniory Vyškov. Práce je členěna na část teoretickou a empirickou. Teoretická část je zaměřena na období stáří a stárnutí, na vymezení pojmu kvalita života, možné způsoby jejího měření a na sociální služby. Empirická část je věnována charakteristice prostředí a kvalitativnímu výzkumu. Cílem této části je zjištění, jak vnímají uživatelé Domova pro seniory Vyškov svou kvalitu života a zda sociální pedagogika může přispět ke zkvalitnění života seniorů ve zmíněném zařízení. cs
dc.format 59 s. cs
dc.format.extent 1640776 bytes cs
dc.format.mimetype application/pdf cs
dc.language.iso cs
dc.publisher Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně
dc.rights Bez omezení
dc.subject stárnutí cs
dc.subject stáří cs
dc.subject senior cs
dc.subject uživatel cs
dc.subject sociální služby cs
dc.subject kvalita života cs
dc.subject domov pro seniory cs
dc.subject growing old en
dc.subject old age en
dc.subject senior en
dc.subject user of social services en
dc.subject social services en
dc.subject life quality en
dc.subject rest home for seniors en
dc.title Kvalita života klienta v zařízení poskytujícím sociální služby cs
dc.title.alternative Life Quality of Clients in Facilities Providing Social Services en
dc.type bakalářská práce cs
dc.contributor.referee Dalajka, Jiří
dc.date.accepted 2014-01-13
dc.description.abstract-translated The thesis is interested in life of seniors in a social care institution. The attention is given to subjective viewing of life quality of seniors in Rest Home for Seniors in Vyškov. The thesis is divided into two parts - the theoretic one and the empiric one. The theoretic part is aimed to the period of old age and growing old, to definition of life quality, to various possible ways of its measurement and to social care institutions. The empiric part is pointed to environment characteristics and to qualitative research. The target of this part is to discover what way the seniors in Vyškov's Rest Home perceive quality of their lives and if the social pedagogy can help to improvement of life quality of seniors in mentioned institution. en
dc.description.department Katedra pedagogiky cs
dc.description.result obhájeno cs
dc.parent.uri http://hdl.handle.net/10563/97 cs
dc.parent.uri http://hdl.handle.net/10563/220 cs
dc.thesis.degree-discipline Sociální pedagogika cs
dc.thesis.degree-discipline Social pedagogy en
dc.thesis.degree-grantor Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně. Fakulta humanitních studií cs
dc.thesis.degree-grantor Tomas Bata University in Zlín. Faculty of Humanities en
dc.thesis.degree-name Bc. cs
dc.thesis.degree-program Specializace v pedagogice cs
dc.thesis.degree-program Specialization in pedagogy en
dc.identifier.stag 28585
utb.result.grade C
dc.date.submitted 2013-11-29


Files in this item

Files Size Format View
čechmánková_2014_bp.pdf 1.564Mb PDF View/Open
čechmánková_2014_vp.doc 51.5Kb Microsoft Word View/Open
čechmánková_2014_op.zip 19.68Kb Unknown View/Open

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Find fulltext

Search DSpace


Browse

My Account