Sociální a ekonomické dopady neplacení výživného

DSpace Repository

Login

Language: English čeština 

Sociální a ekonomické dopady neplacení výživného

Show simple item record

dc.contributor.advisor Bureš, Jiří cs
dc.contributor.author Černohorská, Helena cs
dc.date.accessioned 2014-02-03T12:47:51Z
dc.date.available 2014-02-03T12:47:51Z
dc.date.issued 2012-03-16 cs
dc.identifier Elektronický archiv Knihovny UTB cs
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/10563/27294
dc.description.abstract Práce pojednává o problematice spojené s neplacením výživného ve vztahu rodič - dítě. Tato oblast je v dnešní době aktuálním tématem, vzhledem k počtu rodičů ne-hradících výživné. V teoretické části práce je vymezena právní úprava, která se touto oblastí zaobírá. V této části je vysvětlen pojem výživné, stanovení výše výživného, možnosti právního vymáhání dluhu na výživném a druhy trestů. Nejpřísnější trest, trest odnětí svobody, je řešením, které je z ekonomického hlediska nevýhodné. S uložením trestu odnětí svobody vznikají značné náklady spojené s vězněním povinného a pokud odsouzený nepracuje, výživné nadále nehradí a dochází tedy k nárůstu dluhu na výživném. Pro rodinu i pro společnost je nejvýhodnějším trestem trest alternativní. V praktické části formou rozhovorů jsem zjišťovala jaké konkrétní dopady mělo ne-placení výživného na nezaopatřené děti, jaké problémy neplacení výživného způsobilo rodiči věřiteli a jakým způsobem situaci řešil. cs
dc.format 55 cs
dc.format.extent 599336 bytes cs
dc.format.mimetype application/pdf cs
dc.language.iso cs cs
dc.publisher Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně cs
dc.rights Bez omezení cs
dc.subject rodič cs
dc.subject dítě cs
dc.subject výživné cs
dc.subject odpovědnost cs
dc.subject trest cs
dc.subject výkon trestu cs
dc.subject zaměstnanost cs
dc.subject parent en
dc.subject child en
dc.subject maintenance en
dc.subject responsibility en
dc.subject sentence en
dc.subject execution of sentence en
dc.subject employment en
dc.title Sociální a ekonomické dopady neplacení výživného cs
dc.title.alternative Social and Economic Impacts of Not Paying Maintenance for Children en
dc.type bakalářská práce cs
dc.contributor.referee Jůzl, Miloslav cs
dc.date.accepted 2014-01-13 cs
dc.description.abstract-translated The work deals with the issue of avoiding the maintenance obligation in the relation to children. Regarding the number of parents avoiding the payments, it is quite a problem these days. The theoretical part describes the legislation concerning this field. It explains the ex-pression maintenance, setting its amount, possiblities of law enforcement in case of dept and possible sentences. The strictiest sentence, imprisonment, is inconvenient from the economic point of view. The execution of the sentence of imprisonment is connected with high expenses and in case the person does not work in prison, the maintenance is continu-ously not paid and the dept is rising. For the family as well as for the society therefore the alternative sentence is the most convenient. In practical part I deal with particular impacts of maintenance non-payment on the children, what problems it has brought to the people obliged to pay it and how they have solved the problem. en
dc.description.department Katedra psychologie cs
dc.description.result obhájeno cs
dc.parent.uri http://hdl.handle.net/10563/97 cs
dc.parent.uri http://hdl.handle.net/10563/220 cs
dc.thesis.degree-discipline Sociální pedagogika cs
dc.thesis.degree-discipline Social pedagogy en
dc.thesis.degree-grantor Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně. Fakulta humanitních studií cs
dc.thesis.degree-grantor Tomas Bata University in Zlín. Faculty of Humanities en
dc.thesis.degree-name Bc. cs
dc.thesis.degree-program Specializace v pedagogice cs
dc.thesis.degree-program Specialization in pedagogy en
dc.identifier.stag 28681
utb.result.grade Fx
dc.date.submitted 2013-11-29 cs


Files in this item

Files Size Format View
černohorská_2014_bp.pdf 585.2Kb PDF View/Open
černohorská_2014_vp.doc 54Kb Microsoft Word View/Open
černohorská_2014_op.doc 52Kb Microsoft Word View/Open

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Find fulltext

Search DSpace


Browse

My Account