Kvalita života osob trpících sociální fobií

DSpace Repository

Language: English čeština 

Kvalita života osob trpících sociální fobií

Show simple item record

dc.contributor.advisor Plšková, Alena
dc.contributor.author Burianová, Alena
dc.date.accessioned 2014-02-03T12:48:26Z
dc.date.available 2014-02-03T12:48:26Z
dc.date.issued 2012-03-16
dc.identifier Elektronický archiv Knihovny UTB cs
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/10563/27295
dc.description.abstract Bakalářská práce se zabývá problematikou sociální fobie a jejího vlivu na kvalitu života osob trpících tímto postižením. Teoretická část práce je věnována vymezení základních pojmů, zejména sociální fobie, jejím příznakům, projevům a způsobům léčby. Výzkumná část práce je zaměřena na naplnění stanoveného cíle, kterým je vyhodnotit kvalitu života osob postižených sociální fobií. V jejím rámci jsou prezentovány kazuistiky získané na základě narativních rozhovorů s osobami postiženými tímto onemocněním. Tyto kazuistiky byly analyzovány za účelem identifikování společných prvků v prezentovaných příbězích. Pozornost byla věnována odhalení dopadů onemocnění na život jednotlivce. cs
dc.format 59 s. cs
dc.format.extent 3015485 bytes cs
dc.format.mimetype application/pdf cs
dc.language.iso cs
dc.publisher Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně
dc.rights Bez omezení
dc.subject Sociální fobie cs
dc.subject strach cs
dc.subject úzkost cs
dc.subject úzkostné poruchy cs
dc.subject stigmatizace cs
dc.subject komorbidita cs
dc.subject kvalita života cs
dc.subject zdraví cs
dc.subject duševní zdraví cs
dc.subject Social phobia en
dc.subject fear en
dc.subject anxiety en
dc.subject anxiety disorders en
dc.subject stigmatization en
dc.subject comorbidity en
dc.subject quality of life en
dc.subject health en
dc.subject mental health en
dc.title Kvalita života osob trpících sociální fobií cs
dc.title.alternative Life Quality of People Suffering from Social Phobia en
dc.type bakalářská práce cs
dc.contributor.referee Palovčíková, Geraldina
dc.date.accepted 2014-01-13
dc.description.abstract-translated The Bachelor thesis deals with issues of social phobia and its influence on life qualities of people suffering from this disability. Theoretical part deals with specification of basic terms, particularly social phobia, its symptoms, displays and ways of treatment. Researched part is aimed at fulfilment of stated goal to evaluate life quality of people suffering from social phobia. In this part there are explained case histories acquired basically on narrative interviews with people disabled of this disease. These case histories were analyzed in order to identify collective features in presented stories. The attention was aimed at revealing impact of disease on life of an individual. en
dc.description.department Katedra pedagogiky cs
dc.description.result obhájeno cs
dc.parent.uri http://hdl.handle.net/10563/97 cs
dc.parent.uri http://hdl.handle.net/10563/220 cs
dc.thesis.degree-discipline Sociální pedagogika cs
dc.thesis.degree-discipline Social pedagogy en
dc.thesis.degree-grantor Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně. Fakulta humanitních studií cs
dc.thesis.degree-grantor Tomas Bata University in Zlín. Faculty of Humanities en
dc.thesis.degree-name Bc. cs
dc.thesis.degree-program Specializace v pedagogice cs
dc.thesis.degree-program Specialization in pedagogy en
dc.identifier.stag 28580
utb.result.grade C
dc.date.submitted 2013-11-01
local.subject duševně nemocní cs
local.subject kvalita života cs
local.subject mental patients en
local.subject quality of life en


Files in this item

Files Size Format View
burianová_2014_bp.pdf 2.875Mb PDF View/Open
burianová_2014_vp.doc 56.5Kb Microsoft Word View/Open
burianová_2014_op.doc 54.5Kb Microsoft Word View/Open

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Find fulltext

Search DSpace


Browse

My Account