Analýza životní dráhy seniorů

DSpace Repository

Login

Language: English čeština 

Analýza životní dráhy seniorů

Show simple item record

dc.contributor.advisor Mühlpachr, Pavel
dc.contributor.author Vaňková, Zdeňka
dc.date.accessioned 2014-02-03T12:50:31Z
dc.date.available 2014-02-03T12:50:31Z
dc.date.issued 2012-11-30
dc.identifier Elektronický archiv Knihovny UTB cs
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/10563/27300
dc.description.abstract Diplomová práce Analýza životní dráhy seniora se zabývá problematikou stáří a stárnutí současného seniora v České republice. V teoretické části jsou definována filosofická a teoretická východiska, z kterých autorka práce při jejím zpracovávání vycházela. Dále jsou vymezeny a popsány základní pojmy z oblasti gerontologie, andragogiky, sociologie a sociální pedagogiky, které se sledovanou problematikou souvisejí a na které navazuje praktická část práce. Praktická část práce vychází a zpracovává vlastní kvantitativní výzkum, který byl realizován pomocí dotazníkové metody. K vyhodnocení a zpracování získaných dat bylo využito analýzy, syntézy, kritické analýzy, komparace, deskripce. Výsledky výzkumu byly zpracovány statistickými metodami. Stanovené hypotézy a výzkumné otázky byly zaměřené na obecné a specifické faktory života seniorů. cs
dc.format 97 s. cs
dc.format.extent 1433978 bytes cs
dc.format.mimetype application/pdf cs
dc.language.iso cs
dc.publisher Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně
dc.rights Bez omezení
dc.subject senioři cs
dc.subject životní dráha cs
dc.subject stáří cs
dc.subject stárnutí cs
dc.subject společnost cs
dc.subject právo cs
dc.subject ageismus cs
dc.subject diskriminace cs
dc.subject socializace cs
dc.subject seniors en
dc.subject life career en
dc.subject old age en
dc.subject ageing en
dc.subject society en
dc.subject law en
dc.subject ageism en
dc.subject discrimination en
dc.subject socialization en
dc.title Analýza životní dráhy seniorů cs
dc.title.alternative Analysis of Life Career of Old People en
dc.type diplomová práce cs
dc.contributor.referee Laca, Slavomír
dc.date.accepted 2014-01-15
dc.description.abstract-translated The thesis called Analysis of Seniors' Life Career deals with the issues of old age and ageing as far as contemporary seniors in the Czech Republic are concerned. Philosophical and theoretical solutions which the author follows from while compiling the work are defined in the theoretical part. Then the author defines and describes basic terms of gerontology, andragogy, sociology and social pedagogy which are related to the observed issues and which are followed by practical (empirical) part. Practical (empirical) part of the thesis follows from own quantitative research which was carried out by means of questionnaire method and it processes it. The author used analysis, synthesis, critical analysis, comparison and description for evaluating and processing acquired data. Research results were processed by means of statistical methods. Set hypotheses and research questions were concentrated on general and specific factors of seniors' life. en
dc.description.department Katedra pedagogiky cs
dc.description.result obhájeno cs
dc.parent.uri http://hdl.handle.net/10563/97 cs
dc.parent.uri http://hdl.handle.net/10563/220 cs
dc.thesis.degree-discipline Sociální pedagogika cs
dc.thesis.degree-discipline Social pedagogy en
dc.thesis.degree-grantor Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně. Fakulta humanitních studií cs
dc.thesis.degree-grantor Tomas Bata University in Zlín. Faculty of Humanities en
dc.thesis.degree-name Mgr. cs
dc.thesis.degree-program Specializace v pedagogice cs
dc.thesis.degree-program Specialization in pedagogy en
dc.identifier.stag 33105
utb.result.grade A
dc.date.submitted 2013-11-28


Files in this item

Files Size Format View
vaňková_2014_dp.pdf 1.367Mb PDF View/Open
vaňková_2014_vp.doc 55Kb Microsoft Word View/Open
vaňková_2014_op.jpg 1.036Mb JPEG image View/Open

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Find fulltext

Search DSpace


Browse

My Account