Resilience rodiny

DSpace Repository

Language: English čeština 

Resilience rodiny

Show simple item record

dc.contributor.advisor Pitnerová, Dagmar
dc.contributor.author Drábiková, Pavla
dc.date.accessioned 2014-02-03T12:51:03Z
dc.date.available 2014-02-03T12:51:03Z
dc.date.issued 2010-11-30
dc.identifier Elektronický archiv Knihovny UTB cs
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/10563/27301
dc.description.abstract Diplomová práce se zabývá tématem resilience rodiny. Popisuje současnou rodinu, její typy a funkce. Většina rodin své funkce dokáže plnit, navzdory působení nepříznivých vlivů. Při setkání rodiny s různými sociálními riziky, jako je nezaměstnanost, sociální exkluze, zadluženost a domácí násilí v ní dochází ke stresu. Stresory často nejsou izolované, mohou se spojit a kumulovat, čímž se vulnerabilita rodiny zvyšuje. Pro zdravé rodinné fungování je důležité, aby rodina stresové události uměla účinně zvládat a na zátěž se adaptovat, aby byla resilientní. Rodinná resilience není setrvalý stav, ale proces, který napomáhá harmonii v rodině udržovat a obnovovat. Některé rodiny k obnovení svých funkcí potřebují pomoc a podporu, kterou lze nalézt u státu, ale i řady nestátních neziskových organizací. cs
dc.format 126 cs
dc.format.extent 2861232 bytes cs
dc.format.mimetype application/pdf cs
dc.language.iso cs
dc.publisher Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně
dc.rights Bez omezení
dc.subject Rodina cs
dc.subject funkce rodiny cs
dc.subject nezaměstnanost cs
dc.subject zadlužení cs
dc.subject domácí násilí cs
dc.subject sociální exkluze cs
dc.subject stres cs
dc.subject krize cs
dc.subject sanace cs
dc.subject resilience cs
dc.subject Family en
dc.subject family function en
dc.subject unemployment en
dc.subject debt en
dc.subject domestic violence en
dc.subject socialexclusion en
dc.subject stress en
dc.subject depression en
dc.subject crisis en
dc.subject rehabilitation en
dc.subject resilience en
dc.title Resilience rodiny cs
dc.title.alternative Resilience of Family en
dc.type diplomová práce cs
dc.contributor.referee Sýkora, Petr
dc.date.accepted 2014-01-16
dc.description.abstract-translated This diploma thesis deals with resilience of the family. Describes the currentfamily, its types and functions. The most families can fulfill its functions, despite the adverse outcome.Family meets with various social risks such as unemployment, social exclusion, debt and domestic violence. Thisfactors lead to the family stress. The stressors are not often isolated, they can combine and accumulate, therebyincreasing the vulnerability of the family. For a healthy family functioning is important that the family knew howstressful events effectively manage and adapt to the load to be resilient. Family resilience is not a permanent state, but a process that helps tomaintain harmony in the family and renew. Some families need help and support to restore their functions. The help can befound in the state, but also in many non-governmental organizations. en
dc.description.department Katedra psychologie cs
dc.description.result obhájeno cs
dc.parent.uri http://hdl.handle.net/10563/97 cs
dc.parent.uri http://hdl.handle.net/10563/220 cs
dc.thesis.degree-discipline Sociální pedagogika cs
dc.thesis.degree-discipline Social pedagogy en
dc.thesis.degree-grantor Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně. Fakulta humanitních studií cs
dc.thesis.degree-grantor Tomas Bata University in Zlín. Faculty of Humanities en
dc.thesis.degree-name Mgr. cs
dc.thesis.degree-program Specializace v pedagogice cs
dc.thesis.degree-program Specialization in pedagogy en
dc.identifier.stag 25112
utb.result.grade D
dc.date.submitted 2013-08-28


Files in this item

Files Size Format View
drábiková_2014_dp.pdf 2.728Mb PDF View/Open
drábiková_2014_vp.doc 57Kb Microsoft Word View/Open
drábiková_2014_op.doc 53Kb Microsoft Word View/Open

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Find fulltext

Search DSpace


Browse

My Account