Hudba jako významný socializační činitel

DSpace Repository

Language: English čeština 

Hudba jako významný socializační činitel

Show simple item record

dc.contributor.advisor Bureš, Jiří
dc.contributor.advisor Jůzl, Miloslav
dc.contributor.author Čížek, Rostislav
dc.date.accessioned 2014-02-03T12:56:43Z
dc.date.available 2014-02-03T12:56:43Z
dc.date.issued 2012-03-16
dc.identifier Elektronický archiv Knihovny UTB cs
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/10563/27305
dc.description.abstract Úvod teoretické části práce je zaměřen na vymezení pojmu hudba, na její počátky a význam z historického hlediska. Další část se zabývá výchovou a vzděláváním k hudbě, jejím vlivem na jedince a hledáním podstaty, čím je pro člověka hudba tak významná a důležitá. Nelze samozřejmě opomenout muzikoterapii jako léčebný element. Závěr teoretické části bakalářské práce je zaměřen na důležitost vlivu malých sociálních skupin či vlivů médií na jedince. Praktická část se týká zjišťování vlivu hudby na socializaci jedince na základních školách a zda hudba může ovlivnit začleňování do společnosti. cs
dc.format 47 s. cs
dc.format.extent 1747115 bytes cs
dc.format.mimetype application/pdf cs
dc.language.iso cs
dc.publisher Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně
dc.rights Bez omezení
dc.subject výchova cs
dc.subject rodina cs
dc.subject škola cs
dc.subject sociální skupina cs
dc.subject socializace cs
dc.subject hudba cs
dc.subject muzikoterapie cs
dc.subject multikultura cs
dc.subject education en
dc.subject family en
dc.subject school en
dc.subject social group en
dc.subject socialization en
dc.subject music en
dc.subject music therapy en
dc.subject multiculturalism en
dc.title Hudba jako významný socializační činitel cs
dc.title.alternative Music As an Important Socialization Factor en
dc.type bakalářská práce cs
dc.contributor.referee Slováková, Gabriela
dc.date.accepted 2014-01-13
dc.description.abstract-translated The theoretical part introduction focuses on defining the term of music, its origin and significance from a historical perspective. The next part deals with music education, its impact on individuals and the searching for the essence why the music is so important for human. The music therapy as a therapeutic element cannot be forgotten. The conclusion of the theoretical part of work focuses on the important role of the small social groups and media impact on the individual. The practical part involves determining the effect of the music on socialization of individuals in the primary schools and if the music can influence of social inclusion. en
dc.description.department Katedra pedagogiky cs
dc.description.result obhájeno cs
dc.parent.uri http://hdl.handle.net/10563/97 cs
dc.parent.uri http://hdl.handle.net/10563/220 cs
dc.thesis.degree-discipline Sociální pedagogika cs
dc.thesis.degree-discipline Social pedagogy en
dc.thesis.degree-grantor Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně. Fakulta humanitních studií cs
dc.thesis.degree-grantor Tomas Bata University in Zlín. Faculty of Humanities en
dc.thesis.degree-name Bc. cs
dc.thesis.degree-program Specializace v pedagogice cs
dc.thesis.degree-program Specialization in pedagogy en
dc.identifier.stag 28593
utb.result.grade B
dc.date.submitted 2013-12-10
local.subject estetická výchova cs
local.subject volnočasové aktivity cs
local.subject hudba cs
local.subject aesthetic education en
local.subject leisure time activities en
local.subject music en


Files in this item

Files Size Format View
čížek_2014_bp.pdf 1.666Mb PDF View/Open
čížek_2014_vp.doc 51.5Kb Microsoft Word View/Open
čížek_2014_op.doc 56Kb Microsoft Word View/Open

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Find fulltext

Search DSpace


Browse

My Account