Překážky zdravého životního stylu v mladé rodině

DSpace Repository

Language: English čeština 

Překážky zdravého životního stylu v mladé rodině

Show simple item record

dc.contributor.advisor Sýkora, Petr
dc.contributor.author Urbánková, Gabriela
dc.date.accessioned 2014-02-03T12:59:25Z
dc.date.available 2014-02-03T12:59:25Z
dc.date.issued 2012-03-16
dc.identifier Elektronický archiv Knihovny UTB cs
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/10563/27310
dc.description.abstract Bakalářská práce pojednává o překážkách, které brání mladým rodinám na vesnici a ve městě při prosazování zdravého životního stylu. V práci jsou popsány biologické a psychosociální složky zdravého životního stylu. Cílem výzkumu bylo pomocí polostrukturovaných rozhovorů vedených s rodiči dětí předškolního věku zjistit překážky při prosazování zdravého životního stylu. Provedený výzkum ukázal, jaké existují překážky a že se v některých aspektech na vesnici a ve městě liší. cs
dc.format 55 s. cs
dc.format.extent 5116895 bytes cs
dc.format.mimetype application/pdf cs
dc.language.iso cs
dc.publisher Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně
dc.rights Bez omezení
dc.subject zdravý životní styl cs
dc.subject mladá rodina cs
dc.subject překážky cs
dc.subject zdravá strava cs
dc.subject volný čas cs
dc.subject healthy lifestyle en
dc.subject young family en
dc.subject obstacles en
dc.subject healthy food en
dc.subject leisure en
dc.title Překážky zdravého životního stylu v mladé rodině cs
dc.title.alternative Barriers to a Healthy Lifestyle in Young Families en
dc.type bakalářská práce cs
dc.contributor.referee Prášilová, Halka
dc.date.accepted 2014-01-13
dc.description.abstract-translated Bachelor thesis deals with the obstacles that prevent young families living in villages or towns to maintain healthy lifestyle.The thesis describes the biological and psychosocial components of a healthy lifestyle. The aim of the research was by using semi-structured interviews with parents of preschool children to identify obstacles in promoting a healthy lifestyle. The research revealed the obstacles that exist and that they differ in some aspects in villages and in towns. en
dc.description.department Katedra pedagogiky a psychologie cs
dc.description.result obhájeno cs
dc.parent.uri http://hdl.handle.net/10563/20358 cs
dc.parent.uri http://hdl.handle.net/10563/220 cs
dc.thesis.degree-discipline Sociální pedagogika cs
dc.thesis.degree-discipline Social pedagogy en
dc.thesis.degree-grantor Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně. Fakulta humanitních studií cs
dc.thesis.degree-grantor Tomas Bata University in Zlín. Faculty of Humanities en
dc.thesis.degree-name Bc. cs
dc.thesis.degree-program Specializace v pedagogice cs
dc.thesis.degree-program Specialization in pedagogy en
dc.identifier.stag 30779
utb.result.grade D
dc.date.submitted 2013-12-13


Files in this item

Files Size Format View
urbánková_2014_bp.pdf 4.879Mb PDF View/Open
urbánková_2014_vp.doc 53.5Kb Microsoft Word View/Open
urbánková_2014_op.doc 55Kb Microsoft Word View/Open

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Find fulltext

Search DSpace


Browse

My Account