Sociální pedagogika v díle českých pedagogů

DSpace Repository

Login

Language: English čeština 

Sociální pedagogika v díle českých pedagogů

Show simple item record

dc.contributor.advisor Jůzl, Miloslav
dc.contributor.author Hasalová, Hana
dc.date.accessioned 2014-02-03T13:01:06Z
dc.date.available 2014-02-03T13:01:06Z
dc.date.issued 2012-11-30
dc.identifier Elektronický archiv Knihovny UTB cs
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/10563/27314
dc.description.abstract Diplomová práce popisuje vznik a formování Sociální pedagogiky, přibližuje společenské a historické okolnosti, které ovlivnily její postupný vývoj. Práce je zaměřena na vybrané české pedagogy, v jejichž tvorbě sleduje sociálně pedagogickou tématiku. Část práce popisuje vybrané sociálně patologické jevy ve společnosti, které vykazují v dnešní době vzrůstající tendenci a jsou velmi nebezpečné pro celou společnost. Sociální patologie je tak pro současnou sociální pedagogiku velkou výzvou. Cílem práce je vyhledat prvky sociální pedagogiky, které se vyskytují ve vybraných dílech Jana Amose Komenského. cs
dc.format 102 s. cs
dc.format.extent 1741015 bytes cs
dc.format.mimetype application/pdf cs
dc.language.iso cs
dc.publisher Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně
dc.rights Bez omezení
dc.subject Sociální pedagogika cs
dc.subject sociální patologie cs
dc.subject vzdělávání cs
dc.subject společnost cs
dc.subject pedagog cs
dc.subject škola cs
dc.subject univerzita cs
dc.subject rodina cs
dc.subject kriminalita cs
dc.subject šikana cs
dc.subject závislost cs
dc.subject prevence cs
dc.subject sociální prostředí cs
dc.subject multikulturní společnost cs
dc.subject volný čas cs
dc.subject altruismus cs
dc.subject sociologie cs
dc.subject psychologie cs
dc.subject filozofie cs
dc.subject etika cs
dc.subject renesance cs
dc.subject reformace cs
dc.subject humanismus cs
dc.subject filantropismus cs
dc.subject náprava cs
dc.subject kultura cs
dc.subject vývoj cs
dc.subject náboženství cs
dc.subject demokratismus cs
dc.subject mír cs
dc.subject Social pedagogy en
dc.subject social pathology en
dc.subject education en
dc.subject society en
dc.subject pedagogue en
dc.subject school en
dc.subject university en
dc.subject family en
dc.subject criminality en
dc.subject bullying en
dc.subject addiction en
dc.subject prevention en
dc.subject social environment en
dc.subject multicultural society en
dc.subject leisure time en
dc.subject altruism en
dc.subject sociology en
dc.subject psychology en
dc.subject philosophy en
dc.subject ethic en
dc.subject renaissance en
dc.subject reformation en
dc.subject humanism en
dc.subject philanthropism en
dc.subject reform en
dc.subject culture en
dc.subject development en
dc.subject religion en
dc.subject democratism en
dc.subject peace en
dc.title Sociální pedagogika v díle českých pedagogů cs
dc.title.alternative Social Pedagogy in the Work of Czech Educationalists en
dc.type diplomová práce cs
dc.contributor.referee Mazánková, Libuše
dc.date.accepted 2014-01-16
dc.description.abstract-translated The diploma work describes the creation of ?Social pedagogy? and its formation under the influence of different social and historical events. The diploma work targets the Czech pedagogues and their selected works with social pedagogy theme. One part of the work deals with the Social pathology phenomena. Nowadays they are unfortunately still increasing and are very dangerous for the whole society. Social patology phenomena is big challenge for today's Social pedagogy. The target of the diploma work is to find out the social pedagogic elements in the selected works of Jan Amos Komenský. en
dc.description.department Katedra pedagogiky cs
dc.description.result obhájeno cs
dc.parent.uri http://hdl.handle.net/10563/97 cs
dc.parent.uri http://hdl.handle.net/10563/220 cs
dc.thesis.degree-discipline Sociální pedagogika cs
dc.thesis.degree-discipline Social pedagogy en
dc.thesis.degree-grantor Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně. Fakulta humanitních studií cs
dc.thesis.degree-grantor Tomas Bata University in Zlín. Faculty of Humanities en
dc.thesis.degree-name Mgr. cs
dc.thesis.degree-program Specializace v pedagogice cs
dc.thesis.degree-program Specialization in pedagogy en
dc.identifier.stag 33243
utb.result.grade C
dc.date.submitted 2013-07-23


Files in this item

Files Size Format View
hasalová_2014_dp.pdf 1.660Mb PDF View/Open
hasalová_2014_vp.doc 53Kb Microsoft Word View/Open
hasalová_2014_op.doc 53.5Kb Microsoft Word View/Open

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Find fulltext

Search DSpace


Browse

My Account