Firemní kultura a řízení lidských zdrojů

DSpace Repository

Login

Language: English čeština 

Firemní kultura a řízení lidských zdrojů

Show simple item record

dc.contributor.advisor Šigut, Zdeněk cs
dc.contributor.author Minksová, Lucie cs
dc.date.accessioned 2014-02-03T13:03:48Z
dc.date.available 2014-02-03T13:03:48Z
dc.date.issued 2011-04-08 cs
dc.identifier Elektronický archiv Knihovny UTB cs
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/10563/27318
dc.description.abstract Bakalářská práce Firemní kultura a řízení lidských zdrojů popisuje fenomén firemní kultury a jeho vliv na prosperitu podniku. Cílem práce je ukázat, že úspěch podniku netkví a priori v zaměřenosti na samotný produkt. Naopak je důležité čerpat z toho jedinečného, co podnik má z firemní kultury a lidského kapitálu. Jde o dva atributy, které jsou specifi-kem každé organizace. Pokud je s nimi správně hospodařeno, tvoří podstatnou složku kon-kurenceschopnosti. cs
dc.format 63 s. cs
dc.format.extent 5597205 bytes cs
dc.format.mimetype application/pdf cs
dc.language.iso cs cs
dc.publisher Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně cs
dc.rights Bez omezení cs
dc.subject Firemní kultura cs
dc.subject řízení lidských zdrojů cs
dc.subject učící se organizace cs
dc.subject organizační změna cs
dc.subject motivace cs
dc.subject komunikace cs
dc.subject vzdělávání personálu cs
dc.subject konkurenceschopnost cs
dc.subject Corporate culture en
dc.subject human resources mangement en
dc.subject learning organization en
dc.subject organization transformation en
dc.subject motivation en
dc.subject communication en
dc.subject personal education en
dc.subject competitive ability en
dc.title Firemní kultura a řízení lidských zdrojů cs
dc.title.alternative Corporate Culture and Human Resources Managementt en
dc.type bakalářská práce cs
dc.contributor.referee Řehoř, Antonín cs
dc.date.accepted 2014-01-13 cs
dc.description.abstract-translated This bachelor thesis called Corporate culture and human resources management describes phenomenon of corporate culture and itsinfluence of company prosperity. The objective this thesis refers company prosperity is not focus on the product primary. The other way round is important to focus on the company uniques corporate culture and human resources. These two atributes are specific for every organization. If they are managed right way, create the important element of competitive ability. en
dc.description.department Skupina managementu a ekonomiky cs
dc.description.result obhájeno cs
dc.parent.uri http://hdl.handle.net/10563/98 cs
dc.parent.uri http://hdl.handle.net/10563/220 cs
dc.thesis.degree-discipline Sociální pedagogika cs
dc.thesis.degree-discipline Social pedagogy en
dc.thesis.degree-grantor Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně. Fakulta humanitních studií cs
dc.thesis.degree-grantor Tomas Bata University in Zlín. Faculty of Humanities en
dc.thesis.degree-name Bc. cs
dc.thesis.degree-program Specializace v pedagogice cs
dc.thesis.degree-program Specialization in pedagogy en
dc.identifier.stag 23622
utb.result.grade B
dc.date.submitted 2013-09-16 cs


Files in this item

Files Size Format View
minksová_2014_bp.pdf 5.337Mb PDF View/Open
minksová_2014_vp.zip 17.19Kb Unknown View/Open
minksová_2014_op.doc 55.5Kb Microsoft Word View/Open

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Find fulltext

Search DSpace


Browse

My Account