Poruchy chování v prostředí výchovného ústavu

DSpace Repository

Login

Language: English čeština 

Poruchy chování v prostředí výchovného ústavu

Show simple item record

dc.contributor.advisor Plšková, Alena
dc.contributor.author Kobzová, Petra
dc.date.accessioned 2014-02-03T13:06:31Z
dc.date.available 2014-02-03T13:06:31Z
dc.date.issued 2011-11-30
dc.identifier Elektronický archiv Knihovny UTB cs
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/10563/27323
dc.description.abstract Diplomová práce je věnována prostředí výchovného ústavu a poruchám chování. Teoretická část stručně charakterizuje prostředí výchovného ústavu, historický vývoj, jednotlivé typy etopedických zařízení, právní normy, které upravují problematiku poruchového chování. Definuje poruchy chování u dětí. Zamýšlí se nad příčinami poruchového chování a popisuje jednotlivé formy. Hledá možné nápravy rizikového chování. Praktická část se snaží posoudit aktuální stav sociálně patologických jevů ve výchovných zařízeních. Zda má rizikové chování původ v nefungující rodině, která porucha se u dětí vyskytuje nejčastěji a zda se poruchy vyskytují spíše u chlapců nebou dívek. cs
dc.format 94 s. cs
dc.format.extent 949088 bytes cs
dc.format.mimetype application/pdf cs
dc.language.iso cs
dc.publisher Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně
dc.rights Bez omezení
dc.subject Ústavní péče cs
dc.subject výchovný ústav cs
dc.subject diagnostický ústav cs
dc.subject riziková mládež cs
dc.subject poruchy chování cs
dc.subject středisko výchovné péče cs
dc.subject nízkoprahové centrum cs
dc.subject prevence cs
dc.subject sociální pracovník cs
dc.subject terapie cs
dc.subject Institutional care en
dc.subject educational institute en
dc.subject diagnostic institute en
dc.subject youth at risk en
dc.subject behavioral disorders en
dc.subject educational care center en
dc.subject drop-in centers en
dc.subject prevention en
dc.subject social worker en
dc.subject therapy en
dc.title Poruchy chování v prostředí výchovného ústavu cs
dc.title.alternative Behavioural Disturbances in the Environment of Offenders' Institutions en
dc.type diplomová práce cs
dc.contributor.referee Jůzlová, Hana
dc.date.accepted 2014-01-16
dc.description.abstract-translated This diploma thesis deals with surroundings of an educational institute and behavior disorders. The theoretical part concisely describes surroundings of an educational institute, its historical development, single types of etopedic facilities, legal standards regulating the issue of troublesome behavior. It defines behavior disorders of children. It thinks about causes of troublesome behaviour and describes various forms. It searches possible remedies of risk behaviour. The empirical part tries to evaluate the current state of socially pathological phenomenons in educational institutes. Whether risk behaviour has its origin in dysfunctional family, what child disorder occures most frequently and whether disorders appears among girls more than among boys. en
dc.description.department Katedra pedagogiky cs
dc.description.result obhájeno cs
dc.parent.uri http://hdl.handle.net/10563/97 cs
dc.parent.uri http://hdl.handle.net/10563/220 cs
dc.thesis.degree-discipline Sociální pedagogika cs
dc.thesis.degree-discipline Social pedagogy en
dc.thesis.degree-grantor Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně. Fakulta humanitních studií cs
dc.thesis.degree-grantor Tomas Bata University in Zlín. Faculty of Humanities en
dc.thesis.degree-name Mgr. cs
dc.thesis.degree-program Specializace v pedagogice cs
dc.thesis.degree-program Specialization in pedagogy en
dc.identifier.stag 28980
utb.result.grade D
dc.date.submitted 2013-03-22


Files in this item

Files Size Format View
kobzová_2014_dp.pdf 926.8Kb PDF View/Open
kobzová_2014_vp.zip 17.54Kb Unknown View/Open
kobzová_2014_op.doc 52Kb Microsoft Word View/Open

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Find fulltext

Search DSpace


Browse

My Account