Vztah majoritní části české společnosti k seniorům

DSpace Repository

Language: English čeština 

Vztah majoritní části české společnosti k seniorům

Show simple item record

dc.contributor.advisor Jilčík, Tomáš
dc.contributor.author Blatanová, Monika
dc.date.accessioned 2014-02-03T13:06:52Z
dc.date.available 2014-02-03T13:06:52Z
dc.date.issued 2010-11-30
dc.identifier Elektronický archiv Knihovny UTB cs
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/10563/27324
dc.description.abstract Monika Blatanová. Vztah majoritní části české společnosti k seniorům. Brno, (Diplomová práce). Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně, Fakulta humanitních studií, Institut mezioborových studií, 2013, 75 stran textu. Tato práce se věnuje zkoumání vztahu mezi většinovou částí společnosti a jejími nejstaršími členy ? seniory v historickém kontextu i v současnosti, nejen v rámci celé společnosti, ale i v rámci rodiny a jejich možnosti poskytnutí péče svým nejstarším členům. Zabývá se také postavením seniorů ve společnosti s ohledem na možnosti jejich uplatnění a seberealizace a všímá si i jejich současného mediálního obrazu. Cílem práce je porovnání a zjištění možných rozdílů v přístupu k potencionální péči o nesoběstačné rodiče u dvou skupin žen ? profesionálních pečujících a laiků a srovnání jejich postojů k případnému umístění rodičů do domova pro seniory. cs
dc.format 75 cs
dc.format.extent 1509668 bytes cs
dc.format.mimetype application/pdf cs
dc.language.iso cs
dc.publisher Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně
dc.rights Bez omezení
dc.subject senior cs
dc.subject společnost cs
dc.subject vztah společnosti k seniorům cs
dc.subject rodina cs
dc.subject senior v médiích cs
dc.subject péče v rodině cs
dc.subject institucionalizovaná péče cs
dc.subject senior en
dc.subject society en
dc.subject relationship of society to seniors en
dc.subject family en
dc.subject senior in the media en
dc.subject family care en
dc.subject institutionalized care en
dc.title Vztah majoritní části české společnosti k seniorům cs
dc.title.alternative Relationship of the Majority Part of the Czech Society to Old People en
dc.type diplomová práce cs
dc.contributor.referee Sýkora, František
dc.date.accepted 2014-01-16
dc.description.abstract-translated The thesis ?Relationship majority of Czech companies to seniors? is dedicated to exploring the relationship between the majority of society and its oldest members - seniors in the historical context in the present, not only within the company but also within the family and their ability to provide care to their oldest members. He is also a senior position in the company with a view to their application and fulfillment and notes their current media image. The aim is to compare and identify possible differences in access to potential care for dependent parents of two groups of women - professional and lay caregivers and com-pared their attitudes to the possible location of the parents in the home for the elderly. en
dc.description.department Katedra společenských věd cs
dc.description.result obhájeno cs
dc.parent.uri http://hdl.handle.net/10563/97 cs
dc.parent.uri http://hdl.handle.net/10563/220 cs
dc.thesis.degree-discipline Sociální pedagogika cs
dc.thesis.degree-discipline Social pedagogy en
dc.thesis.degree-grantor Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně. Fakulta humanitních studií cs
dc.thesis.degree-grantor Tomas Bata University in Zlín. Faculty of Humanities en
dc.thesis.degree-name Mgr. cs
dc.thesis.degree-program Specializace v pedagogice cs
dc.thesis.degree-program Specialization in pedagogy en
dc.identifier.stag 23685
utb.result.grade C
dc.date.submitted 2013-08-30
local.subject senioři cs
local.subject společenské postavení cs
local.subject older people en
local.subject social status en


Files in this item

Files Size Format View
blatanová_2014_dp.pdf 1.439Mb PDF View/Open
blatanová_2014_vp.doc 55Kb Microsoft Word View/Open
blatanová_2014_op.doc 53.5Kb Microsoft Word View/Open

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Find fulltext

Search DSpace


Browse

My Account