Alternativní spotřební chování

DSpace Repository

Language: English čeština 

Alternativní spotřební chování

Show simple item record

dc.contributor.advisor Jůzl, Miloslav
dc.contributor.author Badin, Karel
dc.date.accessioned 2014-02-03T13:07:22Z
dc.date.available 2014-02-03T13:07:22Z
dc.date.issued 2013-11-28
dc.identifier Elektronický archiv Knihovny UTB cs
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/10563/27325
dc.description.abstract Bakalářská práce se zabývá spotřebním chováním a jeho možnými alternativami ve vztahu k životnímu prostředí. Popisuje jeho vývoj a zamýšlí se nad dopady spotřebního chování na přírodu. Uvažuje o úloze sociální pedagogiky při výchově k ekologicky příznivému způsobu života. Ve výzkumné části odpovídá na otázku, zda jsou lidé ochotni svoji spotřebu omezit ve vztahu k životnímu prostředí. cs
dc.format 69 s cs
dc.format.extent 2543847 bytes cs
dc.format.mimetype application/pdf cs
dc.language.iso cs
dc.publisher Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně
dc.rights Bez omezení
dc.subject Spotřební chování cs
dc.subject konzumerismus cs
dc.subject alternativní spotřební chování cs
dc.subject trvale udržitelná spotřeba cs
dc.subject ekologická stopa cs
dc.subject dobrovolná skromnost cs
dc.subject sociální pedagogika cs
dc.subject Consumer's behaviour en
dc.subject consumerisms en
dc.subject alternative consumer behavior en
dc.subject sustainable consumption en
dc.subject ecological trace en
dc.subject voluntary modesty en
dc.subject social pedagogy en
dc.title Alternativní spotřební chování cs
dc.title.alternative Alternative Consumer Behaviour en
dc.type bakalářská práce cs
dc.contributor.referee Vavřík, Michal
dc.date.accepted 2014-01-21
dc.description.abstract-translated The thesis deals with consumer's behaviour and its possible alternatives in relation to environment. It describes its development and thinks about impact of consumer's behaviour on nature. It revolves role of social pedagogy at environmental education. In research part it responds to question whether people are willing to cut down their consumption in relation to environment. en
dc.description.department Katedra pedagogiky a psychologie cs
dc.description.result obhájeno cs
dc.parent.uri http://hdl.handle.net/10563/20358 cs
dc.parent.uri http://hdl.handle.net/10563/220 cs
dc.thesis.degree-discipline Sociální pedagogika cs
dc.thesis.degree-discipline Social pedagogy en
dc.thesis.degree-grantor Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně. Fakulta humanitních studií cs
dc.thesis.degree-grantor Tomas Bata University in Zlín. Faculty of Humanities en
dc.thesis.degree-name Bc. cs
dc.thesis.degree-program Specializace v pedagogice cs
dc.thesis.degree-program Specialization in pedagogy en
dc.identifier.stag 28569
utb.result.grade B
dc.date.submitted 2013-12-06
local.subject udržitelná spotřeba a výroba cs
local.subject alternativní kultura cs
local.subject sustainable consumption and production en
local.subject alternative culture en


Files in this item

Files Size Format View
badin_2014_bp.pdf 2.426Mb PDF View/Open
badin_2014_vp.doc 51.5Kb Microsoft Word View/Open
badin_2014_op.zip 16.05Kb Unknown View/Open

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Find fulltext

Search DSpace


Browse

My Account