Determinanty sociální inkluze osob s postižením

DSpace Repository

Login

Language: English čeština 

Determinanty sociální inkluze osob s postižením

Show simple item record

dc.contributor.advisor Mühlpachr, Pavel cs
dc.contributor.author Závodník, Ondřej cs
dc.date.accessioned 2014-02-03T13:10:49Z
dc.date.available 2014-02-03T13:10:49Z
dc.date.issued 2012-03-16 cs
dc.identifier Elektronický archiv Knihovny UTB cs
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/10563/27329
dc.description.abstract Práce vymezuje sociální participaci jako koncept současný sociálních věd. Zaměřuje se na sociální participaci osob s postižením, analyzuje bariéry sociální participace a vybrané determinanty inkluze. Dále se věnuje vymezení speciální pedagogiky jako sociální vědy a zaměřuje se na její interdisciplinárnost a metodologickou a prakticistní rovinu. Dále jsou v práci prezentovány determinanty sociální inkluze v širších sociálních souvislostech. Sociální participace má i svoji metodologickou dimenzi. Realizovaný kvalitativní výzkum prezentuje záměrný výběr pěti kazuistik, ve kterých jsou analyzovány determinanty sociální inkluze. cs
dc.format 60 s. cs
dc.format.extent 1192793 bytes cs
dc.format.mimetype application/pdf cs
dc.language.iso cs cs
dc.publisher Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně cs
dc.rights Bez omezení cs
dc.subject Sociální participace cs
dc.subject inkluze cs
dc.subject integrace cs
dc.subject speciální pedagogika cs
dc.subject handicap cs
dc.subject Social participation en
dc.subject inclusion en
dc.subject integration en
dc.subject special pedagogy en
dc.subject handicap en
dc.title Determinanty sociální inkluze osob s postižením cs
dc.title.alternative Determinants of Social Inclusion of People with Disabilities en
dc.type bakalářská práce cs
dc.contributor.referee Laca, Slavomír cs
dc.date.accepted 2014-01-14 cs
dc.description.abstract-translated Thesis defines concept of social participation as a contemporary social sciences. It focuses on the social participation of persons with disabilities, analyzes the barriers to social parti-cipation and inclusion of selected determinants. It also discusses the definition of special education as a social science and focuses on its interdisciplinarity and methodological and practicle level. The thesis also presented determinants of social inclusion in a broader social context. Social participation also has its methodological dimension. Conducted qualitative research presents a deliberate choice of five case studies in which they are analyzed the determinants of social inclusion. en
dc.description.department Katedra pedagogiky cs
dc.description.result obhájeno cs
dc.parent.uri http://hdl.handle.net/10563/97 cs
dc.parent.uri http://hdl.handle.net/10563/220 cs
dc.thesis.degree-discipline Sociální pedagogika cs
dc.thesis.degree-discipline Social pedagogy en
dc.thesis.degree-grantor Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně. Fakulta humanitních studií cs
dc.thesis.degree-grantor Tomas Bata University in Zlín. Faculty of Humanities en
dc.thesis.degree-name Bc. cs
dc.thesis.degree-program Specializace v pedagogice cs
dc.thesis.degree-program Specialization in pedagogy en
dc.identifier.stag 29339
utb.result.grade A
dc.date.submitted 2013-11-27 cs


Files in this item

Files Size Format View
závodník_2014_bp.pdf 1.137Mb PDF View/Open
závodník_2014_vp.doc 54.5Kb Microsoft Word View/Open
závodník_2014_op.jpg 959.8Kb JPEG image View/Open

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Find fulltext

Search DSpace


Browse

My Account