Užívání návykových látek v souvislosti s řízením motorových vozidel

DSpace Repository

Login

Language: English čeština 

Užívání návykových látek v souvislosti s řízením motorových vozidel

Show simple item record

dc.contributor.advisor Vaňková, Zdeňka cs
dc.contributor.author Opravil, Pavel cs
dc.date.accessioned 2014-02-03T13:11:05Z
dc.date.available 2014-02-03T13:11:05Z
dc.date.issued 2011-04-08 cs
dc.identifier Elektronický archiv Knihovny UTB cs
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/10563/27330
dc.description.abstract Bakalářská práce je zaměřena na téma užívání návykových látek v souvislosti s řízením motorových vozidel. Teoretická část popisuje vymezení základních pojmů z trestního zákoníku, zákona o přestupcích a zákona o silničním provozu. Dále je v práci popsán postup při detekci podnapilých či drogově ovlivněných řidičů, jsou zde popsány analyzátory užívané k detekci a uveden postup Policie ČR při zjištění ovlivněného řidiče. V práci je popsána policejní strategie Community Policing, která poukazuje na sociální aspekty kriminality a vtažení do této problematiky širokou veřejnost. Druhá část práce, praktická, je zaměřena na případové studie, kde jsou uvedeny rozhodnutí Nejvyššího soudu České republiky, který se zabýval osobami řídícími vozidlo pod vlivem návykových látek. cs
dc.format 52 s. cs
dc.format.extent 751140 bytes cs
dc.format.mimetype application/pdf cs
dc.language.iso cs cs
dc.publisher Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně cs
dc.rights Bez omezení cs
dc.subject návyková látka cs
dc.subject trestný čin cs
dc.subject stav vylučující způsobilost cs
dc.subject kontrola cs
dc.subject odhalování cs
dc.subject Community Policing cs
dc.subject sociálně patologické jevy cs
dc.subject addictive substance en
dc.subject offence en
dc.subject condition that precludes eligilibity en
dc.subject control en
dc.subject detection en
dc.subject Community Policing en
dc.subject socially pathological phenomena en
dc.title Užívání návykových látek v souvislosti s řízením motorových vozidel cs
dc.title.alternative Addictive Substances Abuse in Connection with Motor Vehicle Driving en
dc.type bakalářská práce cs
dc.contributor.referee Štěpánek, Luděk cs
dc.date.accepted 2014-01-14 cs
dc.description.abstract-translated The thesis is focused on the topic of substance abuse in connection with driving motor vehicles. The theoretical part describes the definition of basic concepts of the Criminal Code, the Law on Offences and the Law on Road Traffic. The work also describes how to detect drunk or drug-affected drivers are described analyzers used to detect and explains how the Police in finding the affected driver. The paper describes the police community policing strategy, which highlights the social aspects of crime and dragged into the issue public. The second part is practical, focuses on case studies, which are referred to the Supreme Court of the Czech Republic, which dealt with the entities controlling the vehicle under the influence of drugs. en
dc.description.department Katedra práva a právní vědy cs
dc.description.result obhájeno cs
dc.parent.uri http://hdl.handle.net/10563/97 cs
dc.parent.uri http://hdl.handle.net/10563/220 cs
dc.thesis.degree-discipline Sociální pedagogika cs
dc.thesis.degree-discipline Social pedagogy en
dc.thesis.degree-grantor Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně. Fakulta humanitních studií cs
dc.thesis.degree-grantor Tomas Bata University in Zlín. Faculty of Humanities en
dc.thesis.degree-name Bc. cs
dc.thesis.degree-program Specializace v pedagogice cs
dc.thesis.degree-program Specialization in pedagogy en
dc.identifier.stag 23653
utb.result.grade B
dc.date.submitted 2013-08-30 cs


Files in this item

Files Size Format View
opravil_2014_bp.pdf 733.5Kb PDF View/Open
opravil_2014_vp.doc 53.5Kb Microsoft Word View/Open
opravil_2014_op.doc 53.5Kb Microsoft Word View/Open

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Find fulltext

Search DSpace


Browse

My Account