Fenomén dárcovství

DSpace Repository

Login

Language: English čeština 

Fenomén dárcovství

Show simple item record

dc.contributor.advisor Mühlpachr, Pavel cs
dc.contributor.author Hrouzková, Martina cs
dc.date.accessioned 2014-02-03T13:11:42Z
dc.date.available 2014-02-03T13:11:42Z
dc.date.issued 2011-11-30 cs
dc.identifier Elektronický archiv Knihovny UTB cs
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/10563/27331
dc.description.abstract Cílem diplomové práce je popsat historické podoby dárcovství, jejich východiska a objasnit význam tohoto fenoménu pro současnou společnost. Provést rekapitulaci teoretických přístupů k vysvětlení altruistického chování člověka, vymezit a nastínit možnosti sociální pedagogiky v oblasti motivace dárců. Dále pak rozvinout myšlenku míry společenské odpovědnosti dárců a transparentnosti organizací zprostředkovávajících dobročinnost a představit činnost vybrané neziskové organizace. Empirická část práce, založená na drobném sociologickém průzkumu, má za úkol zjistit, jak zvolená sociální skupina vnímá dárcovství, které jeho formy podporuje a zdali a jak se to do tohoto procesu zapojuje. cs
dc.format 85 cs
dc.format.extent 2370404 bytes cs
dc.format.mimetype application/pdf cs
dc.language.iso cs cs
dc.publisher Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně cs
dc.rights Bez omezení cs
dc.subject Altruismus cs
dc.subject Člověk v tísni cs
dc.subject dárcovství cs
dc.subject dar cs
dc.subject dobročinnost cs
dc.subject egoismus cs
dc.subject filantropie cs
dc.subject fundraising cs
dc.subject morálka cs
dc.subject motiv cs
dc.subject nezisková organizace cs
dc.subject prosociální chování cs
dc.subject sociální pedagogika cs
dc.subject solidarit cs
dc.subject Altruism en
dc.subject People in Need en
dc.subject donorship en
dc.subject endowment en
dc.subject charity en
dc.subject egoism en
dc.subject philantrophy en
dc.subject fundraising en
dc.subject morality en
dc.subject inducement en
dc.subject non profit organization en
dc.subject prosocial behaviour en
dc.subject social pedagogy en
dc.subject solidarity en
dc.subject transparency en
dc.title Fenomén dárcovství cs
dc.title.alternative Donation Phenomenon en
dc.type diplomová práce cs
dc.contributor.referee Laca, Slavomír cs
dc.date.accepted 2014-01-15 cs
dc.description.abstract-translated The main goal of the thesis is to describe historical forms of donation, its principle, clarify the meaning of the phenomenon for the present-day society. The goal is also to summarize theoretical attitudes to explain the altruistic behaviour, demarcate and outline the possibilities of the social pedagogy in the donor's motivation sphere. Farther to elaborate the idea of the extent of social responsibility extention and the charity mediating organizations transparency and to introduce aktivity of the chosen non profit organization. The empiric part of the thesis, based on the small sized sociological research assigns how the chosen group perceives the donorship, which forms it supports, and whether and how it engages the process. en
dc.description.department Katedra pedagogiky a psychologie cs
dc.description.result obhájeno cs
dc.parent.uri http://hdl.handle.net/10563/20359 cs
dc.parent.uri http://hdl.handle.net/10563/220 cs
dc.thesis.degree-discipline Sociální pedagogika cs
dc.thesis.degree-discipline Social pedagogy en
dc.thesis.degree-grantor Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně. Fakulta humanitních studií cs
dc.thesis.degree-grantor Tomas Bata University in Zlín. Faculty of Humanities en
dc.thesis.degree-name Mgr. cs
dc.thesis.degree-program Specializace v pedagogice cs
dc.thesis.degree-program Specialization in pedagogy en
dc.identifier.stag 28923
utb.result.grade B
dc.date.submitted 2013-11-27 cs


Files in this item

Files Size Format View
hrouzková_2014_dp.pdf 2.260Mb PDF View/Open
hrouzková_2014_vp.doc 54Kb Microsoft Word View/Open
hrouzková_2014_op.jpg 1.031Mb JPEG image View/Open

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Find fulltext

Search DSpace


Browse

My Account