Využití pohádky jako nástroje rozvíjení emočně-sociálních dovedností u dětí

DSpace Repository

Language: English čeština 

Využití pohádky jako nástroje rozvíjení emočně-sociálních dovedností u dětí

Show simple item record

dc.contributor.advisor Palovčíková, Geraldina
dc.contributor.author Zralá, Zuzana
dc.date.accessioned 2014-02-03T13:12:05Z
dc.date.available 2014-02-03T13:12:05Z
dc.date.issued 2010-11-30
dc.identifier Elektronický archiv Knihovny UTB cs
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/10563/27332
dc.description.abstract Tématem této diplomové práce je nastínění vlivu pohádek na emočně sociální vývoj dítěte. Teoretická část se zabývá emocemi, emoční inteligencí, vlivem výchovy na kvalitu emočního prožívání a emočně sociálnímu aspektu pohádek formou rozboru dvou pohádek. Praktická část je zaměřena na zjištění formy a způsobu jakým se děti s pohádkami seznamují, kdo jim z rodiny pohádky vypráví a čte, jak často, jak často je sledují v televizi, vlivu vzdělání rodičů na četnost čtení, jaký druh pohádek rodiče dětem čtou, zda chtějí děti opakovat pohádky, jak reagují na pohádky se špatným koncem cs
dc.format 71 cs
dc.format.extent 1634288 bytes cs
dc.format.mimetype application/pdf cs
dc.language.iso cs
dc.publisher Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně
dc.rights Bez omezení
dc.subject emoce cs
dc.subject emoční inteligence cs
dc.subject pohádka cs
dc.subject výchova cs
dc.subject dítě cs
dc.subject emotion en
dc.subject emotional intelligence en
dc.subject fairy-tale en
dc.subject upbringing en
dc.subject child en
dc.title Využití pohádky jako nástroje rozvíjení emočně-sociálních dovedností u dětí cs
dc.title.alternative Using Fairy Tale As an Instrument for Development of Emotional and Social Skills of Children en
dc.type diplomová práce cs
dc.contributor.referee Andrysová, Pavla
dc.date.accepted 2014-01-16
dc.description.abstract-translated The theme of this diploma thesis is using fairy-tale to develop emotional and social skills of child. The theoretical part describes emotion, emotional intelligence, influence of education to value of emotional life and to social and emotional aspects of fairy-tale at the analysis of two fairy tales. The practical part tries to find out how children meet fairy tales, who tells and reads them the fairy tales and how often, how often children watch the fairy-tale in the television, influence of the parents education to the frequency of reading fairy tales, what type of fairy tales parents read, if children like to repeating of fairy-tale stories, how children respond to the fairy tales with bad ending and the like. en
dc.description.department Katedra psychologie cs
dc.description.result obhájeno cs
dc.parent.uri http://hdl.handle.net/10563/97 cs
dc.parent.uri http://hdl.handle.net/10563/220 cs
dc.thesis.degree-discipline Sociální pedagogika cs
dc.thesis.degree-discipline Social pedagogy en
dc.thesis.degree-grantor Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně. Fakulta humanitních studií cs
dc.thesis.degree-grantor Tomas Bata University in Zlín. Faculty of Humanities en
dc.thesis.degree-name Mgr. cs
dc.thesis.degree-program Specializace v pedagogice cs
dc.thesis.degree-program Specialization in pedagogy en
dc.identifier.stag 25404
utb.result.grade D
dc.date.submitted 2013-08-30


Files in this item

Files Size Format View
zralá_2014_dp.pdf 1.558Mb PDF View/Open
zralá_2014_vp.doc 56.5Kb Microsoft Word View/Open
zralá_2014_op.zip 16.13Kb Unknown View/Open

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Find fulltext

Search DSpace


Browse

My Account