Sociální aspekty domácího násilí

DSpace Repository

Login

Language: English čeština 

Sociální aspekty domácího násilí

Show simple item record

dc.contributor.advisor Mühlpachr, Pavel cs
dc.contributor.author Konečný, Martin cs
dc.date.accessioned 2014-02-03T13:14:03Z
dc.date.available 2014-02-03T13:14:03Z
dc.date.issued 2010-11-30 cs
dc.identifier Elektronický archiv Knihovny UTB cs
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/10563/27337
dc.description.abstract Tématem diplomové práce jsou Sociální aspekty domácí násilí. Popisuje problematiku sociálních aspektů, které svojí existencí mohou tvořit základ pro vznik domácího násilí. Domácí násilí je fenomén, se kterým se může setkat kdokoli, je jedním ze závažných soci-álních problémů. Diplomová práce se dělí na teoretickou a empirickou část. V teoretické části jsou obsaženy vymezení pojmů: sociální patologie, norma a normalita, sociálně-patologické jevy, domácí násilí a jeho charakteristiku, znaky a formy násilí, oběť, agresor, dále se zaměřuje na zkušenosti s domácím násilím ve světě a evropské unii a na prevenci a preventivní programy. Empirická část obsahuje výzkumné šetření, které se zabývá zjištěním a identifikací sociálních aspektů, které se podílí na vzniku domácího násilí. Cílem bylo identifikovat některé ze sociálních aspektů, podílejících se na vzniku a průběhu domácího násilí. Pro výzkum byla použita metoda analýzy kazuistik, jejich komparativní srovnání a nalezení společných sociálních aspektů. cs
dc.format 96 cs
dc.format.extent 1161098 bytes cs
dc.format.mimetype application/pdf cs
dc.language.iso cs cs
dc.publisher Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně cs
dc.rights Bez omezení cs
dc.subject sociální patologie cs
dc.subject sociálně-patologické jevy cs
dc.subject norma a normalita cs
dc.subject agrese a násilí cs
dc.subject domácí násilí cs
dc.subject social pathology en
dc.subject social-pathological phenomenon en
dc.subject standard and normality en
dc.subject aggression and violence en
dc.subject domestic violence en
dc.title Sociální aspekty domácího násilí cs
dc.title.alternative Social Aspects of Domestic Violence en
dc.type diplomová práce cs
dc.contributor.referee Laca, Slavomír cs
dc.date.accepted 2014-01-15 cs
dc.description.abstract-translated The topic of this diploma thesis is ?The social aspects of domestic violence.? It describes the social aspects problems which can create the basis of the domestic violence origins. Domestic violence is a phenomenon that whoever can meet with, and it is one of serious social problems. The diploma thesis is divided into a theoretical and a research part. The theoretical part includes the concepts definitions: social pathology, social ? pathological phenomenon, standard and normality, aggression, domestic violence and its characteristic, features and violence forms, victim, aggressor. Then it concentrates on the experience with violence all over the world and in the European Union, and the prevention and preventive programmes. The research part contains an investigation which deals with findings and social aspects identifications that can contribute to the domestic violence origins. The aim was to identify some of the social aspects participating in the domestic violence origins and its course. The method of casuistry analysis was used for the research, its comparison and finding of common social aspects. en
dc.description.department Katedra pedagogiky a psychologie cs
dc.description.result obhájeno cs
dc.parent.uri http://hdl.handle.net/10563/20359 cs
dc.parent.uri http://hdl.handle.net/10563/220 cs
dc.thesis.degree-discipline Sociální pedagogika cs
dc.thesis.degree-discipline Social pedagogy en
dc.thesis.degree-grantor Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně. Fakulta humanitních studií cs
dc.thesis.degree-grantor Tomas Bata University in Zlín. Faculty of Humanities en
dc.thesis.degree-name Mgr. cs
dc.thesis.degree-program Specializace v pedagogice cs
dc.thesis.degree-program Specialization in pedagogy en
dc.identifier.stag 25212
utb.result.grade C
dc.date.submitted 2013-08-29 cs


Files in this item

Files Size Format View
konečný_2014_dp.pdf 1.107Mb PDF View/Open
konečný_2014_vp.doc 54.5Kb Microsoft Word View/Open
konečný_2014_op.jpg 1.033Mb JPEG image View/Open

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Find fulltext

Search DSpace


Browse

My Account