Aplikace inscenačních metod v prvním ročníku základních škol a ve volnočasových aktivitách

DSpace Repository

Login

Language: English čeština 

Aplikace inscenačních metod v prvním ročníku základních škol a ve volnočasových aktivitách

Show simple item record

dc.contributor.advisor Mazánková, Libuše cs
dc.contributor.author Široká, Daniela cs
dc.date.accessioned 2010-07-14T15:49:31Z
dc.date.available 2012-02-17T13:49:38Z
dc.date.issued 2006-11-22 cs
dc.identifier Elektronický archiv Knihovny UTB cs
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/10563/2743
dc.description.abstract Ve své bakalářské práci jsem se zaměřila na nové formy a metody výuky. Učitel zde již není hlavní postavou ve třídě, ale děti samy přebírají vedení hodiny a samy zpracovávají zadané informace a sdělují ostatním žákům své poznatky a znalosti. Obsah mé bakalářské práce jsem konzultovala s paní učitelkou Mgr. Hanou Veselkovou, která přímo tyto nové metody využívá ve výuce ve své třídě, kde jsem byla na pedagogické stáži. Zde jsem přímo v praxi viděla používání těchto metod a reakce dětí na tyto metody. Děti byly uvolněné, beze strachu ze zkoušení a individuálního vystupování před třídou. Tyto metody mě velice zaujaly a různé pasáže jsem použila do své bakalářské práce. Jedná se o metody Brainstorming, I.N.S.E.R.T., Rámec E - U - R, Volné psaní. cs
dc.format 80 s. 24 s. obr. příloh cs
dc.format.extent 477043 bytes cs
dc.format.mimetype application/pdf cs
dc.language.iso cs cs
dc.publisher Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně cs
dc.rights Práce bude přístupná pouze v rámci univerzity od 22.11.2011 cs
dc.subject Aktivita cs
dc.subject aplikace cs
dc.subject autismus cs
dc.subject cit cs
dc.subject činnost cs
dc.subject diagnostika cs
dc.subject dítě cs
dc.subject dramatizace cs
dc.subject efektivita cs
dc.subject forma cs
dc.subject hodnocení cs
dc.subject hra cs
dc.subject individualita cs
dc.subject informace cs
dc.subject inscenace cs
dc.subject integrace cs
dc.subject interpretace cs
dc.subject klasifikace cs
dc.subject kolektiv cs
dc.subject komunikace cs
dc.subject konflikt cs
dc.subject metoda cs
dc.subject motivace cs
dc.subject pedagogika cs
dc.subject pohádka cs
dc.subject pojem cs
dc.subject potřeba cs
dc.subject poznatek cs
dc.subject psychologie cs
dc.subject rodina cs
dc.subject skupina cs
dc.subject škola cs
dc.subject třída cs
dc.subject učitel cs
dc.subject učivo cs
dc.subject vnímání cs
dc.subject výuka cs
dc.subject žák cs
dc.subject Activity en
dc.subject application en
dc.subject autism en
dc.subject sense en
dc.subject activity en
dc.subject diagnostics en
dc.subject child en
dc.subject dramatization en
dc.subject effectiveness en
dc.subject form en
dc.subject evaluation en
dc.subject game en
dc.subject individuality en
dc.subject information en
dc.subject inscenation en
dc.subject integration en
dc.subject interpretation en
dc.subject classification en
dc.subject society en
dc.subject communication en
dc.subject conflict en
dc.subject method en
dc.subject motivation en
dc.subject pedagogy en
dc.subject fairy tale en
dc.subject definition en
dc.subject need en
dc.subject observation en
dc.subject psychology en
dc.subject family en
dc.subject squad en
dc.subject school en
dc.subject classroom en
dc.subject teacher en
dc.subject subject matter en
dc.subject perception en
dc.subject education en
dc.subject student en
dc.title Aplikace inscenačních metod v prvním ročníku základních škol a ve volnočasových aktivitách cs
dc.title.alternative The use of drama education methods in first grades at primary schools and in free-time actvities en
dc.type bakalářská práce cs
dc.contributor.referee Řehoř, Antonín cs
dc.date.accepted 2007-02-01 cs
dc.description.abstract-translated In my bachelors thesis, I paid attention to modern forms and methods of teaching, when the teacher is not the primary person anymore, but the children take over control of the lesson, process information and inform others about their results and knowledge. The content of the thesis was consulted with Mgr. Hana Veselková, who has been practising such methods in her class, I visited. I experienced using those methods and children response to them. Children was relaxed, without a fear from the test and individual practising. I was impressed by such methods and I used various pieces in my bachelors work. Namely Brainstorming, I.N.S.E.R.T, frame E - U - R, Free Writing. en
dc.description.department Institut mezioborových studií cs
dc.description.result obhájeno cs
dc.parent.uri http://hdl.handle.net/10563/97 cs
dc.parent.uri http://hdl.handle.net/10563/220 cs
dc.rights.auth IP cs
dc.thesis.degree-discipline Sociální pedagogika cs
dc.thesis.degree-discipline Social pedagogy en
dc.thesis.degree-grantor Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně. Univerzitní institut cs
dc.thesis.degree-grantor en
dc.thesis.degree-name Bc. cs
dc.thesis.degree-program Specializace v pedagogice cs
dc.thesis.degree-program Specialization in pedagogy en
dc.identifier.stag 1004200
dc.date.assigned 2005-12-16 cs
utb.result.grade A
utb.result.grade A


Files in this item

Files Size Format View
široká_2007_bp.pdfBlocked 465.8Kb PDF View/Open

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Find fulltext

Search DSpace


Browse

My Account