Asimilace přes hranice slov v britské angličtině a češtině: Srovnávací studie

DSpace Repository

Language: English čeština 

Asimilace přes hranice slov v britské angličtině a češtině: Srovnávací studie

Show simple item record

dc.contributor.advisor Nemčoková, Katarína
dc.contributor.author Daňková, Hana
dc.date.accessioned 2014-05-05T10:41:10Z
dc.date.available 2014-05-05T10:41:10Z
dc.date.issued 2014-04-29
dc.identifier Elektronický archiv Knihovny UTB
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/10563/27477
dc.description.abstract Tato práce se zabývá shodami a rozdíly v asimilacích přes hranice slov ve standardní češtině a standardní britské angličtině. Částečně se dotýká i tématu nestandardních typů hláskových změn. Podává ucelený přehled druhů asimilací v plynulé mluvě obou jazyků, dále předkládá podmínky pro asimilaci konsonantů v českém i anglickém jazyce a přináší přehled nejčastěji se vyskytujících typů asimilací přes hranice slov. Veškeré v teorii zmíněné druhy výslovnostních spodob jsou poté ilustrovány na příkladech v praktické části. Ačkoli se jedná o dva typologicky odlišné jazyky, co se hláskových změn týče, je možno najít hned několik podobností, na něž práce poukazuje. Výsledek rozboru autentického materiálu dokazuje četnost těchto shod a zdůrazňuje ty nejmarkantnější z nich.
dc.language.iso en
dc.publisher Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně
dc.rights Bez omezení
dc.subject Standardní britská výslovnost cs
dc.subject standardní česká výslovnost cs
dc.subject ortoepie cs
dc.subject fonetika cs
dc.subject fonologie cs
dc.subject asimilace znělosti cs
dc.subject asimilace místa artikulace cs
dc.subject asimilace způsobu artikulace cs
dc.subject hranice slov cs
dc.subject exploziva cs
dc.subject afrikáta cs
dc.subject frikativa cs
dc.title Asimilace přes hranice slov v britské angličtině a češtině: Srovnávací studie cs
dc.title.alternative Assimilation across Word Boundaries in British English and Czech: A Comparative Study
dc.type bakalářská práce
dc.date.accepted 2014-06-09
dc.description.abstract-translated This thesis focuses on similarities and differences in assimilation across word boundaries in standard Czech pronunciation and Received Pronunciation. Marginally, the paper touches on the issue of non-standard types of sound changes. It states all the main types of assimilation in fluent speech of both languages. Further it points out crucial conditions for assimilation of consonants in British English and Czech language and also describes the most frequent types of assimilation across word boundaries. All of the assimilation processes mentioned in the Theory are illustrated by the relevant examples in the Analysis. The paper explains that although English and Czech are typologically different languages, many similarities are found regarding the sound changes in fluent speech. The findings of the analysis of authentic spoken material demonstrate the quantity of these similarities and emphasise the most significant ones.
dc.description.department Ústav moderních jazyků a literatur
dc.thesis.degree-discipline Anglický jazyk pro manažerskou praxi cs
dc.thesis.degree-discipline English for Business Administration en
dc.thesis.degree-grantor Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně. Fakulta humanitních studií cs
dc.thesis.degree-grantor Tomas Bata University in Zlín. Faculty of Humanities en
dc.thesis.degree-name Bc.
dc.thesis.degree-program Filologie cs
dc.thesis.degree-program Philology en
dc.identifier.stag 34024
dc.date.assigned 2013-11-29
utb.result.grade A
dc.date.submitted 2014-04-29
local.subject spodoba znělosti cs
local.subject angličtina cs
local.subject čeština cs
local.subject assimilation of voice en
local.subject English language en
local.subject Czech language en


Files in this item

Files Size Format View Description
daňková_2014_bp.pdf 1.763Mb PDF View/Open
audio.zip 188.4Mb Unknown View/Open příloha
daňková_2014_op.doc 46Kb Microsoft Word View/Open
daňková_2014_vp.doc 48.5Kb Microsoft Word View/Open

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Find fulltext

Search DSpace


Browse

My Account