Řeč těla v průběhu obchodních jednání

DSpace Repository

Language: English čeština 

Řeč těla v průběhu obchodních jednání

Show simple item record

dc.contributor.advisor Skořepová, Tereza
dc.contributor.author Bartošová, Kateřina
dc.date.accessioned 2014-05-05T10:48:10Z
dc.date.available 2014-05-05T10:48:10Z
dc.date.issued 2014-05-02
dc.identifier Elektronický archiv Knihovny UTB
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/10563/27478
dc.description.abstract Cílem této bakalářské práce je vyjádřit důležitost řeči těla, její porozumění a způsoby, jak správně používat jednotlivé složky řeči těla a to konkrétně v průběhu obchodních jednání. V první části teorie jsou vysvětleny základní pojmy týkající se řeči těla a jejich složek. U každé složky jsou popsány nejvýznamnější pohyby lidského těla a jejich významy. V praktické části jsou analyzována dvě videa z pohledu využití řeči těla, která jsou následně porovnána.
dc.language.iso en
dc.publisher Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně
dc.rights Bez omezení
dc.subject řeč těla cs
dc.subject kinezika cs
dc.subject gesta cs
dc.subject držení těla cs
dc.subject haptika cs
dc.subject oční kontakt cs
dc.subject výraz obličeje cs
dc.subject proxemika cs
dc.subject paralingvistika cs
dc.subject obchodní jednání cs
dc.title Řeč těla v průběhu obchodních jednání cs
dc.title.alternative Body Language in Business Meetings
dc.type bakalářská práce
dc.date.accepted 2014-06-09
dc.description.abstract-translated The goal of this bachelor thesis is to express the importance of body language, its understanding and ways how to use the units of body language properly, especially in business meetings. In the first part of theory, basic terms from the body language field and its units are defined. The most significant movements of human body are described in each unit and also its meanings. In the analytical part, two videos are analyzed from the point of view of usage of body language, which are subsequently compared.
dc.description.department Ústav moderních jazyků a literatur
dc.thesis.degree-discipline Anglický jazyk pro manažerskou praxi cs
dc.thesis.degree-discipline English for Business Administration en
dc.thesis.degree-grantor Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně. Fakulta humanitních studií cs
dc.thesis.degree-grantor Tomas Bata University in Zlín. Faculty of Humanities en
dc.thesis.degree-name Bc.
dc.thesis.degree-program Filologie cs
dc.thesis.degree-program Philology en
dc.identifier.stag 33827
dc.date.assigned 2013-11-29
utb.result.grade D
dc.date.submitted 2014-04-30
local.subject nonverbální komunikace cs
local.subject obchodní komunikace cs
local.subject nonverbal communication en
local.subject communication in business en


Files in this item

Files Size Format View Description
bartošová_2014_bp.pdf 1.738Mb PDF View/Open
Doing business ... itial offer Error[173].wmv 39.74Mb Unknown View/Open příloha 1
Franchise Negotiation, Usa Italy[62].wmv 22.57Mb Unknown View/Open příloha 2
bartošová_2014_op.doc 46.5Kb Microsoft Word View/Open
bartošová_2014_vp.doc 48Kb Microsoft Word View/Open

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Find fulltext

Search DSpace


Browse

My Account