Dva a půl chlapa: Lingvistická analýza amerického sitkomu

DSpace Repository

Language: English čeština 

Dva a půl chlapa: Lingvistická analýza amerického sitkomu

Show simple item record

dc.contributor.advisor Drábková, Lenka
dc.contributor.author Haščáková, Veronika
dc.date.accessioned 2014-06-02T13:16:55Z
dc.date.available 2014-06-02T13:16:55Z
dc.date.issued 2014-04-30
dc.identifier Elektronický archiv Knihovny UTB
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/10563/27484
dc.description.abstract Cílem této bakalářské práce je analýza amerického sitkomu Dva a půl chlapa ve snaze prozkoumat jazyk, kterým je sitkom proslulý, tj. vulgární, obscénní a urážející jazyk. Práce také sleduje, zda změna hlavního hereckého obsazení ovlivnila používaný jazyk a způsob vyjadřování jednotlivých postav. Teoretická část popisuje žánr sitkomu včetně jeho vývoje, charakteristických znaků a jazykových zvláštností, které jsou dále rozděleny na verbální a neverbální. Součástí teoretické části je rovněž charakteristika americké angličtiny z hlediska vývoje i lingvistiky. Praktická část v úvodu přibližuje sitkom Dva a půl chlapa včetně hlavního hereckého obsazení a vizuální stránky scénářů tohoto sitkomu. Práce následně analyzuje sestavený korpus vybraných dílů sitkomu na základě předem definovaných lingvistických hledisek. Závěrem bakalářské práce je shrnutí dosažených poznatků a vyvození závěrů. cs
dc.language.iso en
dc.publisher Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně
dc.rights Bez omezení
dc.subject sitkom cs
dc.subject verbální a neverbální prvky cs
dc.subject slang cs
dc.subject americká angličtina cs
dc.subject Dva a půl chlapa cs
dc.subject vulgarita cs
dc.subject obscénnost cs
dc.subject humor cs
dc.subject sitcom en
dc.subject verbal and non-verbal aspects en
dc.subject slang en
dc.subject American English en
dc.subject Two and a Half Men en
dc.subject vulgarity en
dc.subject obscenity en
dc.subject humor en
dc.title Dva a půl chlapa: Lingvistická analýza amerického sitkomu cs
dc.title.alternative Two and a Half Men: A Linguistic Analysis of an American Sitcom en
dc.type bakalářská práce
dc.date.accepted 2014-09-10
dc.description.abstract-translated The aim of this bachelor thesis is to analyze the American sitcom Two and a Half Men in an effort to examine the language that this sitcom is renowned for, i.e. profane, obscene and offensive language, and consequently determine whether the different main cast has impacted this language and the way it is conveyed by its characters. The theoretical part offers coverage on the nature of sitcoms including their evolution, salient features and language peculiar to sitcoms that is divided into verbal and non-verbal aspects. This is followed by the description of American English from the historical and linguistic perspective. The practical part introduces the sitcom Two and a Half Men along with its main cast and visual aspects of the sitcom script. Subsequently, a corpus is selected and the theoretical background is used to explore the linguistic peculiarities gathered from the examined corpus. At the end of the thesis, the main findings are summarized and conclusions are set out. en
dc.description.department Ústav moderních jazyků a literatur cs
dc.thesis.degree-discipline English for Business Administration en
dc.thesis.degree-discipline Anglický jazyk pro manažerskou praxi cs
dc.thesis.degree-grantor Tomas Bata University in Zlín. Faculty of Humanities en
dc.thesis.degree-grantor Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně. Fakulta humanitních studií cs
dc.thesis.degree-name Bc.
dc.thesis.degree-program Philology en
dc.thesis.degree-program Filologie cs
dc.identifier.stag 33848
dc.date.assigned 2013-11-29
utb.result.grade A
dc.date.submitted 2014-04-30
local.subject lingvistická analýza cs
local.subject americký film cs
local.subject sitkomy cs
local.subject linguistic analysis en
local.subject American movie en
local.subject sitcoms en


Files in this item

Files Size Format View Description
haščáková_2014_bp.pdf 1.734Mb PDF View/Open
S1.pdf 804.5Kb PDF View/Open příloha
S2.pdf 691.5Kb PDF View/Open příloha
S3.txt 36.20Kb Text file View/Open příloha
S4.txt 36.87Kb Text file View/Open příloha
haščáková_2014_op.doc 46.5Kb Microsoft Word View/Open
haščáková_2014_vp.doc 49Kb Microsoft Word View/Open

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Find fulltext

Search DSpace


Browse

My Account