Význam podnikového vzdělávání a jeho systém v Barum Continental spol. s r.o.

DSpace Repository

Login

Language: English čeština 

Význam podnikového vzdělávání a jeho systém v Barum Continental spol. s r.o.

Show simple item record

dc.contributor.advisor Tichá, Zuzana
dc.contributor.author Rohlederová, Jitka
dc.date.accessioned 2010-07-14T15:51:06Z
dc.date.available 2010-07-14T15:51:06Z
dc.date.issued 2007-05-24
dc.identifier Elektronický archiv Knihovny UTB cs
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/10563/2750
dc.description.abstract Cílem mé bakalářské práce je zhodnocení problematiky podnikového vzdělávání, a to jak po stránce teoretické, tak po stránce praktické. Bakalářská práce je rozdělena do tří částí. První část je věnována problematice podnikového vzdělávání a je zpracována podle odborné literatury českých i zahraničních autorů, zabývajících se tímto tématem. Druhá část je pojata z hlediska podnikové praxe. Vychází ze systému podnikového vzdělávání ve firmě Barum Continental spol. s r.o. Otrokovice. Součástí je také zhodnocení části vzdělávacích akcí. Poslední část obsahuje závěr a doporučení. Bakalářská práce je doplněna seznamem použité literatury a seznamem příloh. cs
dc.format 82 cs
dc.format.extent 1244238 bytes cs
dc.format.mimetype application/pdf cs
dc.language.iso cs
dc.publisher Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně
dc.rights Bez omezení
dc.subject vzdělávání cs
dc.subject celoživotní vzdělávání cs
dc.subject lidské zdroje cs
dc.subject vzdělávání a rozvoj zaměstnanců cs
dc.subject podnikové vzdělávání cs
dc.subject metody a formy podnikového vzdělávání cs
dc.subject fáze podnikového vzdělávání cs
dc.subject hodnocení podnikového vzdělávání cs
dc.subject učící se organizace cs
dc.subject education en
dc.subject lifetime education en
dc.subject human resources en
dc.subject staff education and development en
dc.subject corporate education en
dc.subject methods and forms of corporate education en
dc.subject stages of corporate education en
dc.subject assessment of corporate education en
dc.subject learning organization en
dc.title Význam podnikového vzdělávání a jeho systém v Barum Continental spol. s r.o. cs
dc.title.alternative The Importance of Company Education and Its System in Barum Continental spol. s r.o en
dc.type bakalářská práce cs
dc.contributor.referee Kašpárková, Svatava
dc.date.accepted 2007-06-21
dc.description.abstract-translated The objective of my Bachelor Thesis is the evaluation of the issue of corporate education, both theoretically and practically. The Bachelor Thesis is divided into three sections. The first section focuses on the issue of corporate education and it is elaborated on the basis of the pertinent literature of Czech and foreign authors, dealing with this subject. The second section deals with the issue from the point of view of corporate practice. It is based upon the system of corporate education in Barum Continental spol. s r.o. Otrokovice. It includes assessment of some educational training sessions as well. The last section contains the conclusion and recommendations. The Bachelor Thesis includes also the Bibliography and the List of Appendices. en
dc.description.department Ústav pedagogických věd cs
dc.description.result obhájeno cs
dc.parent.uri http://hdl.handle.net/10563/101 cs
dc.parent.uri http://hdl.handle.net/10563/220 cs
dc.thesis.degree-discipline Sociální pedagogika cs
dc.thesis.degree-discipline Social pedagogy en
dc.thesis.degree-grantor Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně. Fakulta humanitních studií cs
dc.thesis.degree-grantor Tomas Bata University in Zlín. Faculty of Humanities en
dc.thesis.degree-name Bc. cs
dc.thesis.degree-program Specializace v pedagogice cs
dc.thesis.degree-program Specialization in pedagogy en
dc.identifier.stag 6700
dc.date.assigned 2007-02-23
utb.result.grade A
utb.result.grade A


Files in this item

Files Size Format View
rohlederová_2007_bp.pdf 1.186Mb PDF View/Open
rohlederová_2007_vp.doc 57.5Kb Microsoft Word View/Open
rohlederová_2007_op.doc 54.5Kb Microsoft Word View/Open

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Find fulltext

Search DSpace


Browse

My Account