Struktura a jazyk teleshoppingových sdělení

Repozitář DSpace/Manakin

Jazyk: English čeština 

Struktura a jazyk teleshoppingových sdělení

Zobrazit celý záznam

Není dostupný náhled
Název: Struktura a jazyk teleshoppingových sdělení
Autor: Šimůnková, Pavla
Vedoucí: Göttlichová, Marcela
Abstrakt: Diplomová práce se zabývá strukturou a jazykem televizních teleshoppingových sdělení vysílaných na programech ČT 1 a ČT 2. Teoretická část práce je věnována vysvětlení pojmu teleshopping a jeho zařazení do systému marketingových komunikací. Podrobněji se pak zaměřuje na charakteristiku struktury a jazykovou složku propagačního sdělení, speciálně teleshoppingového sdělení. Zvláštní pozornost je věnována otázce stylu teleshoppingového sdělení a možnostem jeho prezentace, tónu a formátu sdělení, dále hláskovým, lexikálním a gramatickým prostředkům jazyka, o kterých je pojednáno jak obecně, tak konkrétně na zá-kladě analýzy pěti teleshoppingových spotů. Práce je zakončena rozšířeným náhledem řeší-cím danou problematiku na základě faktorů ovlivňujících nákupní chování recipientů tele-shoppingových sdělení.
URI: http://hdl.handle.net/10563/275
Datum: 2006-05-10
Dostupnost: Práce bude přístupná pouze v rámci univerzity od 10.05.2036
Ústav: Ústav marketingových komunikací
Studijní obor: Marketingové komunikace
Klasifikace závěřečné práce a její obhajoby: A 2738


Citace závěřečné práce

Soubory tohoto záznamu

Soubory Velikost Formát Zobrazit
šimůnková_2006_dp.pdfZablokované 4.187Mb PDF Zobrazit/otevřít
šimůnková_2006_vp.doc 60Kb Microsoft Word Zobrazit/otevřít
šimůnková_2006_op.doc 59.5Kb Microsoft Word Zobrazit/otevřít

Tento záznam se objevuje v následujících kolekcích

Zobrazit celý záznam

Find fulltext

Prohledat DSpace


Procházet

Můj účet