Struktura a jazyk teleshoppingových sdělení

DSpace Repository

Language: English čeština 

Struktura a jazyk teleshoppingových sdělení

Show simple item record

dc.contributor.advisor Göttlichová, Marcela
dc.contributor.author Šimůnková, Pavla
dc.date.accessioned 2010-07-13T11:10:16Z
dc.date.issued 2006-05-10
dc.identifier Elektronický archiv Knihovny UTB cs
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/10563/275
dc.description.abstract Diplomová práce se zabývá strukturou a jazykem televizních teleshoppingových sdělení vysílaných na programech ČT 1 a ČT 2. Teoretická část práce je věnována vysvětlení pojmu teleshopping a jeho zařazení do systému marketingových komunikací. Podrobněji se pak zaměřuje na charakteristiku struktury a jazykovou složku propagačního sdělení, speciálně teleshoppingového sdělení. Zvláštní pozornost je věnována otázce stylu teleshoppingového sdělení a možnostem jeho prezentace, tónu a formátu sdělení, dále hláskovým, lexikálním a gramatickým prostředkům jazyka, o kterých je pojednáno jak obecně, tak konkrétně na zá-kladě analýzy pěti teleshoppingových spotů. Práce je zakončena rozšířeným náhledem řeší-cím danou problematiku na základě faktorů ovlivňujících nákupní chování recipientů tele-shoppingových sdělení. cs
dc.format 88 cs
dc.format.extent 4390663 bytes cs
dc.format.mimetype application/pdf cs
dc.language.iso cs
dc.publisher Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně
dc.rights Práce bude přístupná pouze v rámci univerzity od 10.05.2036
dc.subject struktura cs
dc.subject jazyk cs
dc.subject cílová skupina cs
dc.subject styl cs
dc.subject tón cs
dc.subject jazykové prostředky cs
dc.subject heslo cs
dc.subject slogan cs
dc.subject figury cs
dc.subject apel cs
dc.subject faktory ovlivňující spotřební chování cs
dc.subject teleshopping en
dc.subject structure en
dc.subject language en
dc.subject target group en
dc.subject style en
dc.subject tone en
dc.subject language means en
dc.subject watchword en
dc.subject slogan en
dc.subject figure en
dc.subject roll call en
dc.subject factors influencing consumer's behaviour en
dc.title Struktura a jazyk teleshoppingových sdělení cs
dc.title.alternative Structure and language of teleshopping communications en
dc.type diplomová práce cs
dc.contributor.referee Navrátilová, Svatava
dc.date.accepted 2006-06-01
dc.date.vskp-available 2036-05-10
dc.description.abstract-translated This dissertation deals with structure and language of teleshopping communications broad-casted on TV channels ČT1 and ČT2. The theoretical part of the dissertation turns to expli-cation of the teleshopping concept and its submission to the system of marketing communi-cations. Further, and in more detail, it focuses on the characteristics of structure and langu-age component of advertising communication, especially on those of teleshopping commu-nication. Special attention is given to the style of teleshopping communication and to the possibilities of its presentation, tone and format of the communication and also to the pho-netics and lexical and grammar means of language expression. Those are dealt with both generally and specifically on the basis of analysis of five teleshopping spots. The dissertation is concluded with a presentation of a broader view of above mentioned issues, solving them on the basis of the factors influencing the shopping behaviour of recipients of teleshopping communication. en
dc.description.department Ústav marketingových komunikací cs
dc.description.result obhájeno cs
dc.parent.uri http://hdl.handle.net/10563/185 cs
dc.parent.uri http://hdl.handle.net/10563/220 cs
dc.rights.auth IP cs
dc.thesis.degree-discipline Marketingové komunikace cs
dc.thesis.degree-discipline Marketing Communications en
dc.thesis.degree-grantor Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně. Fakulta multimediálních komunikací cs
dc.thesis.degree-grantor Tomas Bata University in Zlín. Faculty of Multimedia Communications en
dc.thesis.degree-name Mgr. cs
dc.thesis.degree-program Mediální a komunikační studia cs
dc.thesis.degree-program Media and Communication Studies en
dc.identifier.stag 2738
dc.date.assigned 2006-01-13
utb.result.grade A


Files in this item

Files Size Format View
šimůnková_2006_dp.pdfBlocked 4.187Mb PDF View/Open
šimůnková_2006_vp.doc 60Kb Microsoft Word View/Open
šimůnková_2006_op.doc 59.5Kb Microsoft Word View/Open

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Find fulltext

Search DSpace


Browse

My Account