Přínos trestu obecně prospěšných prací pro instituce zajišťující jejich výkon

DSpace Repository

Language: English čeština 

Přínos trestu obecně prospěšných prací pro instituce zajišťující jejich výkon

Show simple item record

dc.contributor.advisor Lukešová, Michaela
dc.contributor.author Koutná, Renáta
dc.date.accessioned 2015-03-08T20:52:50Z
dc.date.available 2015-03-08T20:52:50Z
dc.date.issued 2014-01-27
dc.identifier Elektronický archiv Knihovny UTB
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/10563/27706
dc.description.abstract Předkládaná práce se věnuje trestu obecně prospěšných prací, a to se zaměřením na instituce, ve kterých odsouzení tento uložený trest vykonávají. Teoretická část práce vysvětluje na základě odborné literatury základní pojmy z oblasti trestního práva, alternativních trestů a restorativní justice. Dále se věnuje institutu trestu obecně prospěšných prací, Probační a mediační službě ČR a samotným institucím, které poskytují místa k výkonu trestu obecně prospěšných prací. Empirická část je zaměřena na instituce,u nichž odsouzení trest obecně prospěšných prací vykonávají. Pomocí dotazníku zjišťuje jejich názor, který poté interpretuje a v závěru nastiňuje přínos trestu obecně prospěšných prací z pohledu těchto institucí.
dc.format 91 s. (102 816)
dc.language.iso cs
dc.publisher Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně
dc.rights Bez omezení
dc.subject trest cs
dc.subject alternativní trest cs
dc.subject trest obecně prospěšné práce cs
dc.subject Probační a mediační služba ČR cs
dc.subject instituce poskytující místa k výkonu trestu obecně prospěšných prací cs
dc.subject sentence en
dc.subject alternative sentence en
dc.subject community service sentence en
dc.subject Probation and Mediation Service of the Czech Republic en
dc.subject institutions providing opportunities for servicing the community service sentence en
dc.title Přínos trestu obecně prospěšných prací pro instituce zajišťující jejich výkon
dc.title.alternative Benefits of the Community Service Sentence for Institutions Allowing its Serving
dc.type bakalářská práce cs
dc.contributor.referee Býček, Pavel
dc.date.accepted 2014-06-06
dc.description.abstract-translated The thesis is dedicated to the community service sentence with special emphasis on institutions, at which convicted persons serve this sentence. In the theoretical part of the thesis at first the thesis, using the relevant literature, defines the basic terminology in the areas of criminal law, alternative sentences and restorative justice. The thesis further examines the concept of community service sentence, the Probation and Mediation Service of the Czech Republic, and institutions which themselves provide opportunities for servicing the community service sentence. The empirical part of the thesis focuses on institutions, at which the convicted persons serve the community service sentence. Using a questionnaire, it surveys their opinions, which it then interprets. In the conclusion it outlines the benefits of community service sentence from the perspective of these institutions.
dc.description.department Ústav pedagogických věd
dc.thesis.degree-discipline Sociální pedagogika cs
dc.thesis.degree-discipline Social pedagogy en
dc.thesis.degree-grantor Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně. Fakulta humanitních studií cs
dc.thesis.degree-grantor Tomas Bata University in Zlín. Faculty of Humanities en
dc.thesis.degree-name Bc.
dc.thesis.degree-program Specializace v pedagogice cs
dc.thesis.degree-program Specialization in pedagogy en
dc.identifier.stag 32970
utb.result.grade B
dc.date.submitted 2014-05-02
local.subject alternativní tresty cs
local.subject obecně prospěšné práce cs
local.subject instituce cs
local.subject zaměstnavatelské organizace cs
local.subject alternatives to imprisonment en
local.subject community-based corrections en
local.subject institutions en
local.subject employer's organizations en


Files in this item

Files Size Format View
koutná_2014_dp.pdf 2.098Mb PDF View/Open
koutná_2014_vp.doc 19.90Kb Microsoft Word View/Open
koutná_2014_op.doc 16.55Kb Microsoft Word View/Open

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Find fulltext

Search DSpace


Browse

My Account