Šikana a její sociálně pedagogický rozměr

DSpace Repository

Login

Language: English čeština 

Šikana a její sociálně pedagogický rozměr

Show simple item record

dc.contributor.advisor Balvín, Jaroslav
dc.contributor.author Spurná, Valentýna
dc.date.accessioned 2015-03-08T20:52:52Z
dc.date.available 2015-03-08T20:52:52Z
dc.date.issued 2014-01-27
dc.identifier Elektronický archiv Knihovny UTB
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/10563/27707
dc.description.abstract Bakalářská práce je zaměřena na popis šikany ve vybraných středních školách v okrese Vsetín. V první části je vysvětlen pojem šikana, dále je zkoumán vztah šikany k sociální pedagogice i k sociální psychologii a také jsou popisována specifika školní šikany. Následně je prováděna analýza prevence a intervence školní šikany. Praktická část je pak věnována dotazníkovému výzkumu, který byl prováděn ve dvou vybraných středních školách v okrese Vsetín. Výzkum byl zaměřen na prvky školní šikany a na zkoumání faktorů souvisejících se šikanou. Na začátku jsou uvedena metodologická východiska k provedení samotného výzkumu, následně je pak popsána realizace dotazníkového šetření na daných školách. Poté je uvedeno statistické vyhodnocení dotazování, a to včetně tabulek. Z nich vyplývá, jak jsou prvky šikany a sociální zázemí spojeny s různými typy středních škol.
dc.format 51 s.
dc.language.iso cs
dc.publisher Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně
dc.rights Bez omezení
dc.subject Školní šikana cs
dc.subject střední školy cs
dc.subject prevence cs
dc.subject intervence cs
dc.subject School bullying en
dc.subject secondary schools en
dc.subject prevention en
dc.subject intervention en
dc.title Šikana a její sociálně pedagogický rozměr
dc.title.alternative Bullying and its Social Pedagogical Dimension
dc.type bakalářská práce cs
dc.contributor.referee Šafránková, Anna
dc.date.accepted 2014-06-09
dc.description.abstract-translated The bachelor thesis is targeted to the description of bullying in chosen secondary schools in the district of Vsetin. In the first part there is described the term "bullying", then there is analysed the relationship between bullying and social pedagogy respectively social psychology. There are also described specific features of school bullying. Next there is made analysis of prevention and intervention of school bullying. The practical part is based on the questionnaire research which was made in two selected secondary schools in the district of Vsetin. The research was focused on elements of school bullying and analysing the factors which are connected to bullying. In the beginning part there is described the methodological incomes for making the research. Then there is described the realisation of the questionnaire research in the selected schools and the statistics of the research including. There is shown how the elements of bullying and the social background are connected to different types of secondary schools.
dc.description.department Ústav pedagogických věd
dc.thesis.degree-discipline Sociální pedagogika cs
dc.thesis.degree-discipline Social pedagogy en
dc.thesis.degree-grantor Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně. Fakulta humanitních studií cs
dc.thesis.degree-grantor Tomas Bata University in Zlín. Faculty of Humanities en
dc.thesis.degree-name Bc.
dc.thesis.degree-program Specializace v pedagogice cs
dc.thesis.degree-program Specialization in pedagogy en
dc.identifier.stag 32973
utb.result.grade D
dc.date.submitted 2014-04-30


Files in this item

Files Size Format View
spurná_2014_dp.pdf 1.199Mb PDF View/Open
spurná_2014_vp.doc 55Kb Microsoft Word View/Open
spurná_2014_op.doc 17.46Kb Microsoft Word View/Open

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Find fulltext

Search DSpace


Browse

My Account