Projektové řešení využití nástrojů "medical marketing" pro uvedení zdravotnického produktu na trh

DSpace Repository

Login

Language: English čeština 

Projektové řešení využití nástrojů "medical marketing" pro uvedení zdravotnického produktu na trh

Show simple item record

dc.contributor.advisor Staňková, Pavla
dc.contributor.author Kubešová, Karolína
dc.date.accessioned 2015-03-08T20:52:55Z
dc.date.available 2015-03-08T20:52:55Z
dc.date.issued 2014-02-22
dc.identifier Elektronický archiv Knihovny UTB
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/10563/27710
dc.description.abstract Diplomová práce je zaměřena na využití nástrojů medical marketing, pomocí nichž je uve-den zdravotnický prostředek na trh. Součástí práce je projektové řešení a využití nástrojů medical marketing na vybraný produkt ve firmě ING corporation, spol. s. r. o. V úvodu teoretické části práce jsou shrnuty základní pojmy z oblasti marketingu zaměřeného na marketing ve zdravotnictví. Další kapitola je věnována jednotlivým oblastem, které jsou součástí marketingového plánování. V praktické části je představena firma, její marketin-gové nástroje. Uvedení zdravotnického prostředku na trh je spojeno se splněním legislativ-ních podmínek, které jsou blíže specifikovány. Projektový návrh je zaměřena na vybraný produkt a jeho uvedení na trh.
dc.format 96 s.
dc.language.iso cs
dc.publisher Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně
dc.rights Bez omezení
dc.subject Medical marketing cs
dc.subject zdravotnictví cs
dc.subject zdravotnický prostředek cs
dc.subject marketingový mix cs
dc.subject Medical marketing en
dc.subject health care en
dc.subject medical device en
dc.subject marketing mix en
dc.title Projektové řešení využití nástrojů "medical marketing" pro uvedení zdravotnického produktu na trh
dc.title.alternative The Project Solutions of Using Tools "Medical Marketing" for Placing a Medical Product on the Market
dc.type diplomová práce cs
dc.contributor.referee Chovancová, Miloslava
dc.date.accepted 2014-05-19
dc.description.abstract-translated The thesis is focused on the use of medical marketing tools through which a medical device is launch on the market. Project design and use of medical marketing tools on the selected product in company ING corporation, Ltd. Are included in thesis. The basic concepts of marketing focused on marketing in health care are summarizes at the beginning of the theoretical part. Another chapter is devoted to specific areas that belou to marketing plan-ning. Company´s introduction and marketing tools are described in a practical part. Laun-ching the medical device on market is associated with the fulfillment of legislative conditi-ons that are specifik in details. The project proposal is focused on a selected product and its launch on the market.
dc.description.department Ústav managementu a marketingu
dc.thesis.degree-discipline Management ve zdravotnictví cs
dc.thesis.degree-discipline Health Services Management en
dc.thesis.degree-grantor Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně. Fakulta managementu a ekonomiky cs
dc.thesis.degree-grantor Tomas Bata University in Zlín. Faculty of Management and Economics en
dc.thesis.degree-name Ing.
dc.thesis.degree-program Ekonomika a management cs
dc.thesis.degree-program Economics and Management en
dc.identifier.stag 32977
utb.result.grade A
dc.date.submitted 2014-05-02


Files in this item

Files Size Format View
kubešová_2014_dp.pdf 5.835Mb PDF View/Open
kubešová_2014_vp.doc 130Kb Microsoft Word View/Open
kubešová_2014_op.doc 130.5Kb Microsoft Word View/Open

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Find fulltext

Search DSpace


Browse

My Account