1. Teoretická část: Moderní metody, postupy a nástroje aplikovatelné v umělecké produkci 2. Praktická část: Audiovizuální dílo nebo tematický soubor audiovizuálních děl, délka minimálně 20 min., produkce

DSpace Repository

Login

Language: English čeština 

1. Teoretická část: Moderní metody, postupy a nástroje aplikovatelné v umělecké produkci 2. Praktická část: Audiovizuální dílo nebo tematický soubor audiovizuálních děl, délka minimálně 20 min., produkce

Show simple item record

dc.contributor.advisor Gregor, Lukáš
dc.contributor.author Plchotová, Gabriela
dc.date.accessioned 2015-03-08T20:53:11Z
dc.date.available 2015-03-08T20:53:11Z
dc.date.issued 2013-12-02
dc.identifier Elektronický archiv Knihovny UTB
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/10563/27730
dc.description.abstract Cílem této diplomové práce je zanalyzovat využitelnost a užitečnost postupů, principů a nástrojů time managementu, self managementu a metody GTD v umělecké produkci. V teoretické části nás práce seznamuje s historickým vývojem time managementu a vy-světluje klíčové pojmy metody GTD. Praktická část je věnována výzkumu. Ten se zabývá organizačními návyky uměleckých produkčních s ohledem na principy metody GTD a čtvrté generace time managementu. Druhá polovina praktické části je věnována analýze získaných dat a formulaci doporučení.
dc.format 72
dc.language.iso cs
dc.publisher Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně
dc.rights Bez omezení
dc.subject umělecká produkce cs
dc.subject organizace práce cs
dc.subject efektivita cs
dc.subject řízení času cs
dc.subject time management cs
dc.subject self management cs
dc.subject čtvrtá generace řízení času cs
dc.subject GTD metoda cs
dc.subject art production en
dc.subject task management en
dc.subject efficiency en
dc.subject time management en
dc.subject self management en
dc.subject fourth generation time management en
dc.subject GTD method en
dc.title 1. Teoretická část: Moderní metody, postupy a nástroje aplikovatelné v umělecké produkci 2. Praktická část: Audiovizuální dílo nebo tematický soubor audiovizuálních děl, délka minimálně 20 min., produkce
dc.title.alternative 1. Theoretical part: Modern Methods, Procedures and Tools Applicable in Art Production 2. Practical part: Audiovisual work or thematic set of audiovisual works. Minimum footage 20 mins, production
dc.type diplomová práce cs
dc.contributor.referee Mayer, Viktor
dc.contributor.referee Šviráková, Eva
dc.date.accepted 2014-06-10
dc.description.abstract-translated The aim of this diploma thesis is to analyze usability and utility of procedures, principles and tools of time management, self management and GTD method in art production. The theoretical part describes historical developement of time management and explains the key concepts of GTD method. The practical part is dedicated to research that examines organizational habits of executive producers with regard to the principles of GTD method and fourth generation time management. The second half of the practical part analyzes obtained data and formulates recommendations.
dc.description.department Ústav animace a audiovize
dc.thesis.degree-discipline Produkce cs
dc.thesis.degree-discipline Film Production en
dc.thesis.degree-grantor Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně. Fakulta multimediálních komunikací cs
dc.thesis.degree-grantor Tomas Bata University in Zlín. Faculty of Multimedia Communications en
dc.thesis.degree-name MgA.
dc.thesis.degree-program Teorie a praxe audiovizuální tvorby cs
dc.thesis.degree-program Theory and Practice of Audiovisual Arts en
dc.identifier.stag 33007
utb.result.grade B
dc.date.submitted 2014-05-19


Files in this item

Files Size Format View
plchotová_2013_dp.pdf 1.791Mb PDF View/Open
plchotová_2013_vp.doc 108Kb Microsoft Word View/Open
plchotová_2013_op.doc 114.5Kb Microsoft Word View/Open

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Find fulltext

Search DSpace


Browse

My Account