Sociální opora v období starší dospělosti

DSpace Repository

Login

Language: English čeština 

Sociální opora v období starší dospělosti

Show simple item record

dc.contributor.advisor Palovčíková, Geraldina
dc.contributor.author Báčová, Naďa
dc.date.accessioned 2015-03-08T20:53:15Z
dc.date.available 2015-03-08T20:53:15Z
dc.date.issued 2013-11-01
dc.identifier Elektronický archiv Knihovny UTB
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/10563/27740
dc.description.abstract Práce se zabývá vnímáním sociální opory v období starší dospělosti. Teoretická část přibližuje druhy sociální opory a její působení na člověka. V další části se práce věnuje období starší dospělosti, změnám, kterými jednotlivec v tomto období prochází a náročným životním situacím, s kterými se v tomto období setkává. Cílem práce je pomocí dotazníku MOS zjistit, jaká je úroveň anticipované sociální opory u starších dospělých, a otázkami zaměřenými na konkrétní životní situace zjistit, zda druh poskytnuté sociální opory odpovídá představám těch, kterým je určena.
dc.format 77
dc.language.iso cs
dc.publisher Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně
dc.rights Bez omezení
dc.subject Sociální opora cs
dc.subject starší dospělost cs
dc.subject životní události cs
dc.subject dotazník MOS cs
dc.subject průzkum sociální opory cs
dc.subject sociální skupina cs
dc.subject rodina cs
dc.subject současná společnost cs
dc.subject Social support en
dc.subject elders en
dc.subject life events en
dc.subject questionnaire MOS en
dc.subject Social support Survey en
dc.subject social group en
dc.subject family en
dc.subject society today en
dc.title Sociální opora v období starší dospělosti
dc.title.alternative Social Support in the Period of Older Adulthood
dc.type diplomová práce cs
dc.contributor.referee Neslušanová, Silvia
dc.date.accepted 2014-05-19
dc.description.abstract-translated This work deals with the perception of the social support of the people during their elder age. The theoretical part contains types of the social support and its influence on a person. The other section of the thesis is dedicated to the elders, changes which are related to this age and life difficulties which are elders experiencing. The aim of the practical part is to elaborate the quality of the social support for the elders with the help of the MOS questionnaire, focused on particular life situations, and find out if the level of provided social support is sufficient for those who are intended.
dc.description.department Katedra pedagogiky a psychologie
dc.thesis.degree-discipline Sociální pedagogika cs
dc.thesis.degree-discipline Social pedagogy en
dc.thesis.degree-grantor Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně. Fakulta humanitních studií cs
dc.thesis.degree-grantor Tomas Bata University in Zlín. Faculty of Humanities en
dc.thesis.degree-name Mgr.
dc.thesis.degree-program Specializace v pedagogice cs
dc.thesis.degree-program Specialization in pedagogy en
dc.identifier.stag 33034
utb.result.grade B
dc.date.submitted 2014-03-28


Files in this item

Files Size Format View
báčová_2013_dp.pdf 1.759Mb PDF View/Open
báčová_2013_vp.doc 57Kb Microsoft Word View/Open
báčová_2013_op.doc 18.22Kb Microsoft Word View/Open

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Find fulltext

Search DSpace


Browse

My Account