Pojetí tělesnosti a sexuality v křesťanském myšlení

DSpace Repository

Language: English čeština 

Pojetí tělesnosti a sexuality v křesťanském myšlení

Show simple item record

dc.contributor.advisor Dolák, Antonín
dc.contributor.author Baniová, Eva
dc.date.accessioned 2015-03-08T20:53:16Z
dc.date.available 2015-03-08T20:53:16Z
dc.date.issued 2012-11-30
dc.identifier Elektronický archiv Knihovny UTB
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/10563/27741
dc.description.abstract Diplomová práce se zabývá pojetím tělesnosti a sexuality v křesťanském myšlení. Toto pojetí v průběhu dějin ovlivňovalo evropskou kulturu. Současná etika a morálka podléhá silnému tlaku hédonistické společnosti, která ovlivňuje integritu člověka i harmonický rozvoj společnosti. Tato práce pojednává nejen o historickém pohledu a důsledcích, ale také o vyhodnocení současného stavu a snaží se nabídnout i možná východiska.
dc.format 107 s. (174 009 znaků)
dc.language.iso cs
dc.publisher Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně
dc.rights Bez omezení
dc.subject Křesťanství cs
dc.subject tělesnost cs
dc.subject manželství cs
dc.subject rozvod cs
dc.subject potrat cs
dc.subject sexualita cs
dc.subject sexuální revoluce cs
dc.subject homosexualita cs
dc.subject gender ideologie cs
dc.subject bioetika cs
dc.subject Christianity en
dc.subject corporeality en
dc.subject marriage en
dc.subject divorce en
dc.subject abortion en
dc.subject sexuality en
dc.subject sexual revolution en
dc.subject homosexuality en
dc.subject gender ideology en
dc.subject bioethics en
dc.title Pojetí tělesnosti a sexuality v křesťanském myšlení
dc.title.alternative The Concept of Corporality and Sexuality in Christian Thinking
dc.type diplomová práce cs
dc.contributor.referee Vavřík, Michal
dc.date.accepted 2014-05-14
dc.description.abstract-translated This thesis deals with understanding of corporeality and sexuality in Christian thought. This understanding has influenced the European culture throughout history. The contemporary ethics and morality is under strong pressure from hedonistic society which affects the integrity of person and harmonious development of society. The thesis includes not only historical perspective and consequences but also evaluation of the current state and tries to offer possible solutions.
dc.description.department Katedra společenských věd
dc.thesis.degree-discipline Sociální pedagogika cs
dc.thesis.degree-discipline Social pedagogy en
dc.thesis.degree-grantor Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně. Fakulta humanitních studií cs
dc.thesis.degree-grantor Tomas Bata University in Zlín. Faculty of Humanities en
dc.thesis.degree-name Mgr.
dc.thesis.degree-program Specializace v pedagogice cs
dc.thesis.degree-program Specialization in pedagogy en
dc.identifier.stag 33036
utb.result.grade D
dc.date.submitted 2014-03-31


Files in this item

Files Size Format View
baniová_2012_dp.pdf 1.955Mb PDF View/Open
baniová_2012_vp.doc 51Kb Microsoft Word View/Open
baniová_2012_op.doc 17.51Kb Microsoft Word View/Open

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Find fulltext

Search DSpace


Browse

My Account