Integrace národnostních menšin v podmínkách policejního školství

DSpace Repository

Login

Language: English čeština 

Integrace národnostních menšin v podmínkách policejního školství

Show simple item record

dc.contributor.advisor Plšková, Alena
dc.contributor.author Bendová, Hana
dc.date.accessioned 2015-03-08T20:53:17Z
dc.date.available 2015-03-08T20:53:17Z
dc.date.issued 2012-11-30
dc.identifier Elektronický archiv Knihovny UTB
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/10563/27743
dc.description.abstract Diplomová práce je zaměřena na problematiku integrace národnostních menšin do společnosti v České republice, zejména v souvislosti s jejich vzděláváním a zařazením do kolektivu žáků Vyšší policejní školy a Střední policejní školy Ministerstva vnitra v Holešově. Teoretická část obsahuje výčet a vysvětlení základních pojmů, poukazuje na vybrané problémy soužití minorit s majoritou, popisuje systémem policejního vzdělávání, především pak charakterizuje projekty Příprava a výběr žáků z národnostních menšin ke vzdělávání a Vzdělávání národnostních menšin ve Vyšší policejní škole a Střední policejní škole Ministerstva vnitra v Holešově, dále pak popisuje podpůrné preventivní programy, které škola realizuje. Závěr teoretické části poukazuje na další uplatnění žáků z národnostních menšin v řadách Policie České republiky. V praktické části je provedeno srovnání a vyhodnocení získaných dat za účelem zjištění postojů žáků majority i minority k policejnímu vzdělávání a k uplatnění národnostních menšin v řadách Policie České republiky.
dc.format 91 s.
dc.language.iso cs
dc.publisher Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně
dc.rights Bez omezení
dc.subject Předsudky cs
dc.subject postoje cs
dc.subject projekty cs
dc.subject policejní vzdělávání cs
dc.subject tolerance cs
dc.subject vzdělávání národnostních menšin cs
dc.subject Prejudices en
dc.subject attitude en
dc.subject projects en
dc.subject police training en
dc.subject tolerance en
dc.subject education of national minorities en
dc.title Integrace národnostních menšin v podmínkách policejního školství
dc.title.alternative Integration of Ethnic Minorities under the Conditions of Police Education
dc.type diplomová práce cs
dc.contributor.referee Želásko, Petr
dc.date.accepted 2014-05-19
dc.description.abstract-translated This thesis is focused on the integration of ethnic minorities into society in the Czech Republic, especially in relation to their education and inclusion into groups of pupils of Police College and Secondary Police School of the Ministry of Interior in Holešov. The theoretical part contains a list and explanation of basic concepts, refers to selected problems of minorities and the majority, describes a system of police training, especially characterizes the projects "Preparation and selection of pupils from ethnic minorities to education" and "Education of national minorities in the Police College and Secondary Police School of the Ministry of the Interior in Holešov". Then describes the support of preventive projects that school implements. The conclusion of the theoretical part points to the further employment of pupils from ethnic minorities in the ranks of the Police of the Czech Republic. The practical part is a comparison and evaluation of the data obtained in order to determine majority and minority pupils' attitudes to police training and employment of national minorities in the ranks of the Police of the Czech Republic.
dc.description.department Katedra pedagogiky
dc.thesis.degree-discipline Sociální pedagogika cs
dc.thesis.degree-discipline Social pedagogy en
dc.thesis.degree-grantor Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně. Fakulta humanitních studií cs
dc.thesis.degree-grantor Tomas Bata University in Zlín. Faculty of Humanities en
dc.thesis.degree-name Mgr.
dc.thesis.degree-program Specializace v pedagogice cs
dc.thesis.degree-program Specialization in pedagogy en
dc.identifier.stag 33039
utb.result.grade C
dc.date.submitted 2014-03-21


Files in this item

Files Size Format View
bendová_2012_dp.pdf 2.433Mb PDF View/Open
bendová_2012_vp.doc 58.5Kb Microsoft Word View/Open
bendová_2012_op.doc 54.5Kb Microsoft Word View/Open

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Find fulltext

Search DSpace


Browse

My Account