Harmonizace profesního a rodinného života současné rodiny

DSpace Repository

Login

Language: English čeština 

Harmonizace profesního a rodinného života současné rodiny

Show simple item record

dc.contributor.advisor Oralová, Renata
dc.contributor.author Bendová, Pavlína
dc.date.accessioned 2015-03-08T20:53:18Z
dc.date.available 2015-03-08T20:53:18Z
dc.date.issued 2012-11-30
dc.identifier Elektronický archiv Knihovny UTB
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/10563/27744
dc.description.abstract Tato diplomová práce je zaměřena na opatření na podporu rodiny ze strany státu a zaměstnavatele, které rodičům umožňují slaďovat práci s péčí o děti a domácnost. V teoretické části je analyzována proměna rodinného života, role muže a ženy ve společnosti tradiční, moderní a postmoderní. Je popsán pracovní život ženy a jeho přechod od neplacené práce v domácnosti k placenému zaměstnání. Je zdůrazněn konflikt rolí, který práce a péče přináší, a jeho negativní vliv na životní a pracovní spokojenost. Jsou identifikována prorodinná opatření ze strany státu a zaměstnavatele. Praktická část zahrnuje analýzu zkušeností rodičů s konkrétními opatřeními na podporu rodiny a kvantitativní výzkum na toto téma. Jeho cílem bylo zodpovězení otázek, jaká prorodinná opatření zaměstnavatelé či stát rodičům nabízejí a jaké jsou představy rodičů.
dc.format 122 s. (236 000 znaků)
dc.language.iso cs
dc.publisher Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně
dc.rights Bez omezení
dc.subject Rodina cs
dc.subject stát cs
dc.subject zaměstnavatel cs
dc.subject domácnost cs
dc.subject pracovní život cs
dc.subject prorodinné opatření cs
dc.subject kvalita života cs
dc.subject péče o děti cs
dc.subject pracovní úvazek cs
dc.subject rodičovská dovolená cs
dc.subject mateřská dovolená cs
dc.subject mateřská škola cs
dc.subject dětská skupina cs
dc.subject Family en
dc.subject state en
dc.subject employer en
dc.subject household en
dc.subject working life en
dc.subject pro-family measures en
dc.subject quality of life en
dc.subject childcare en
dc.subject working time en
dc.subject parental leave en
dc.subject maternity leave en
dc.subject kindergarten en
dc.subject children's group en
dc.title Harmonizace profesního a rodinného života současné rodiny
dc.title.alternative Harmonization of Work and Family Life of Contemporary Family
dc.type diplomová práce cs
dc.contributor.referee Haburajová Ilavská, Lenka
dc.date.accepted 2014-05-19
dc.description.abstract-translated This thesis is focused on measures to support families by the state and employers which enable parents to harmonize work and care of children and household. The theoretical part analyses the transformation of family life, the roles of men and women in society, traditional, modern and post-modern. It describes the working woman's life and his transition from unpaid household work to paid employment. It emphasizes the role conflict that brings work and care, and its negative impact to the life and job satisfaction. There are identified pro-family measures by the state and employers. The practical part includes analysis of the experiences of parents with concrete measures to support the family and a includes a quantitative research on this topic. The aim of the quantitative research was to answer the questions, what pro-family measures state and employers offer to parents and what are the parents' perceptions.
dc.description.department Katedra pedagogiky
dc.thesis.degree-discipline Sociální pedagogika cs
dc.thesis.degree-discipline Social pedagogy en
dc.thesis.degree-grantor Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně. Fakulta humanitních studií cs
dc.thesis.degree-grantor Tomas Bata University in Zlín. Faculty of Humanities en
dc.thesis.degree-name Mgr.
dc.thesis.degree-program Specializace v pedagogice cs
dc.thesis.degree-program Specialization in pedagogy en
dc.identifier.stag 33040
utb.result.grade B
dc.date.submitted 2014-03-24


Files in this item

Files Size Format View
bendová_2012_dp.pdf 1.324Mb PDF View/Open
bendová_2012_vp.doc 16.32Kb Microsoft Word View/Open
bendová_2012_op.doc 54Kb Microsoft Word View/Open

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Find fulltext

Search DSpace


Browse

My Account