Sociálně-právní ochrana dětí v praxi

DSpace Repository

Login

Language: English čeština 

Sociálně-právní ochrana dětí v praxi

Show simple item record

dc.contributor.advisor Plšková, Alena
dc.contributor.author Bušinová, Pavlína
dc.date.accessioned 2015-03-08T20:53:23Z
dc.date.available 2015-03-08T20:53:23Z
dc.date.issued 2012-11-30
dc.identifier Elektronický archiv Knihovny UTB
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/10563/27752
dc.description.abstract Tématem diplomové práce je "Sociálně-právní ochrana dětí v praxi". Práci jsem rozdělila na teoretickou a praktickou část. V teoretické části se zabývám povinnostmi a právy orgánů sociálně-právní ochrany dětí a činností sociálních pracovníků. Zaměřuji se na popis některých metod sociální práce, které z přijaté novely zákona o sociálně-právní ochraně dětí od 1.1.2013 vyplývají. Pozornost jsem věnovala systému o ohrožené děti a náhradní rodinné péči. V praktické části jsem provedla dotazníkový výzkum, ve kterém jsem zjišťovala spokojenost odborných pracovníků na oddělení sociálně-právní ochrany dětí s předmětnou novelou.
dc.format 105 s.
dc.language.iso cs
dc.publisher Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně
dc.rights Bez omezení
dc.subject Sociálně-právní ochrana dětí cs
dc.subject sociální pracovník cs
dc.subject metody sociální práce cs
dc.subject vyhodnocování situace dítěte a jeho rodiny cs
dc.subject individuální plán cs
dc.subject případová konference cs
dc.subject ohrožené dítě cs
dc.subject rodiče cs
dc.subject novela zákona cs
dc.subject The social-legal protection of children en
dc.subject social worker en
dc.subject methods of social work en
dc.subject the evaluation of the situation of child and his family en
dc.subject individual plan en
dc.subject case of Conference en
dc.subject the affected child en
dc.subject the parents en
dc.subject the amendment of the Act en
dc.title Sociálně-právní ochrana dětí v praxi
dc.title.alternative Socio-Legal Protection of Children in Practice
dc.type diplomová práce cs
dc.contributor.referee Průšová, Lenka
dc.date.accepted 2014-05-19
dc.description.abstract-translated The Theme of the Thesis is social-legal child protection in practice. The Work Of I divided into theoretical and practical part. In the theorectical part I am angagend by obligations and rights bodies of sosal-legal protection of children, and chat is the aktivity of the social workers. In focus on the description of some methods of social work of the adopted amendment of the Act on social and legal protection of children from 1.1.2013 result. I payed attention to vulnerable children systém and substitute Family Care. In the practical part I questinnaire carried of research, in which I examined the satisfaction of professional staffs in the Department social-legal protectin of children with the adoption of the amendment.
dc.description.department Katedra pedagogiky
dc.thesis.degree-discipline Sociální pedagogika cs
dc.thesis.degree-discipline Social pedagogy en
dc.thesis.degree-grantor Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně. Fakulta humanitních studií cs
dc.thesis.degree-grantor Tomas Bata University in Zlín. Faculty of Humanities en
dc.thesis.degree-name Mgr.
dc.thesis.degree-program Specializace v pedagogice cs
dc.thesis.degree-program Specialization in pedagogy en
dc.identifier.stag 33056
utb.result.grade B
dc.date.submitted 2014-03-28


Files in this item

Files Size Format View
bušinová_2012_dp.pdf 2.029Mb PDF View/Open
bušinová_2012_vp.doc 60.5Kb Microsoft Word View/Open
bušinová_2012_op.doc 55Kb Microsoft Word View/Open

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Find fulltext

Search DSpace


Browse

My Account