Projekt marketingové komunikace Obchodní akademie T. Bati a Vyšší odborné školy ekonomické Zlín

DSpace Repository

Language: English čeština 

Projekt marketingové komunikace Obchodní akademie T. Bati a Vyšší odborné školy ekonomické Zlín

Show simple item record

dc.contributor.advisor Komínková, Miroslava
dc.contributor.author Školoudíková, Jana
dc.date.accessioned 2010-07-14T15:58:30Z
dc.date.available 2010-07-21T08:57:11Z
dc.date.issued 2007-05-04
dc.identifier Elektronický archiv Knihovny UTB cs
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/10563/2775
dc.description.abstract Tato diplomová práce navrhuje projekt marketingové komunikace Obchodní akademie T. Bati a Vyšší odborné školy ekonomické Zlín směrem k zákazníkovi - studentu 9. ročníku základní školy. Nejprve je teoreticky zpracována problematika marketingové komunikace a také přiblížena komunikace ve školství. Rovněž je provedena, za pomoci dotazníku, analý-za vnímání marketingové komunikace mezi žáky. V projektové části poukazuji na nedo-statky v marketingové komunikaci školy a navrhuji managementu ideový projekt, který by nabídl takové komunikační prostředky, které by zvýšily pozitivní image školy, informova-nost o škole u žáka posledního ročníku ZŠ, zároveň však nabídl nový druh reklamy, která by nevyžadovala vysoké finanční výdaje. cs
dc.format 95 s. cs
dc.format.extent 1308714 bytes cs
dc.format.mimetype application/pdf cs
dc.language.iso cs
dc.publisher Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně
dc.rights Práce bude přístupná pouze v rámci univerzity od 04.05.2009
dc.subject marketing cs
dc.subject trh cs
dc.subject marketingová komunikace cs
dc.subject propagační mix cs
dc.subject reklama cs
dc.subject PR cs
dc.subject osobní prodej cs
dc.subject podpora prodeje cs
dc.subject přímý marketing cs
dc.subject sponzoring cs
dc.subject plán marketingové komuni-kace cs
dc.subject marketingový výzkum cs
dc.subject škola cs
dc.subject komunikace školy cs
dc.subject školská zařízení cs
dc.subject image školy cs
dc.subject marketing en
dc.subject trade en
dc.subject marketing communication en
dc.subject advertising en
dc.subject PR en
dc.subject sales promotion en
dc.subject direct marketing en
dc.subject marketing communication plan en
dc.subject analysis of marketing communication en
dc.subject school en
dc.subject school communication en
dc.subject school organization en
dc.subject school image en
dc.title Projekt marketingové komunikace Obchodní akademie T. Bati a Vyšší odborné školy ekonomické Zlín cs
dc.title.alternative The Project of marketing communication plan of The Thomas Bata Business Academy and Higher Professional School of Business in Zlin en
dc.type diplomová práce cs
dc.contributor.referee Ševčíková, Lenka
dc.date.accepted 2007-06-05
dc.description.abstract-translated This Thesis is called The Project of marketing communication plan of The Thomas Bata Business Academy and Higher Professional School of Business in Zlin in the direction to the customer - pupil attending last year of the basic school. Firstly there are executed prob-lems of marketing communication and communication of school organization. With the help of questionnaire there is executed the analysis of sensation marketing communication among pupils. In the Project I have refered to inadequacies in marketing communication of The Thomas Bata Business Academy in Zlin. I tried to suggest ideological project that would be the cause of increasing positive school image and awareness of customers to-gether with poor costs. en
dc.description.department Ústav managementu cs
dc.description.result obhájeno cs
dc.parent.uri http://hdl.handle.net/10563/174 cs
dc.parent.uri http://hdl.handle.net/10563/220 cs
dc.rights.auth IP cs
dc.thesis.degree-discipline Management a marketing cs
dc.thesis.degree-discipline Management and Marketing en
dc.thesis.degree-grantor Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně. Fakulta managementu a ekonomiky cs
dc.thesis.degree-grantor Tomas Bata University in Zlín. Faculty of Management and Economics en
dc.thesis.degree-name Ing. cs
dc.thesis.degree-program Ekonomika a management cs
dc.thesis.degree-program Economics and management en
dc.identifier.stag 6558
dc.date.assigned 2007-03-09
utb.result.grade A


Files in this item

Files Size Format View
školoudíková_2007_dp.pdfBlocked 1.248Mb PDF View/Open
školoudíková_2007_vp.doc 53.5Kb Microsoft Word View/Open
školoudíková_2007_op.doc 53.5Kb Microsoft Word View/Open

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Find fulltext

Search DSpace


Browse

My Account