Sociální pedagogika v kontextu paliativní a hospicové péče

DSpace Repository

Language: English čeština 

Sociální pedagogika v kontextu paliativní a hospicové péče

Show simple item record

dc.contributor.advisor Laca, Slavomír
dc.contributor.author Doležalová, Kateřina
dc.date.accessioned 2015-03-08T20:53:36Z
dc.date.available 2015-03-08T20:53:36Z
dc.date.issued 2013-11-01
dc.identifier Elektronický archiv Knihovny UTB
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/10563/27773
dc.description.abstract Paliativní a hospicová péče je zkoumaná v teoretické i empirické rovině. V oblasti paliativní péče je uvedena její struktura a jednotlivé formy. Zvláštní pozornost je věnována paliativní péči v dětském věku a činnosti neziskových organizací, které se danou problematikou a péčí zabývají. Teoretická část dále popisuje hospicovou péči z hlediska její struktury, formy a poskytuje historický průřez hospicové péče. Zvláštní pozornost je věnována multidisciplinárnímu hospicovému týmu. Pozornost je zaměřena na sociální pedagogiku jako životní pomoc včetně popisu úlohy sociálního pracovníka v paliativní a hospicové péči. Pozornost je věnována i rodině pečující o umírajícího, zejména jejím funkcím v tomto období. V empirické části je realizovaný výzkum, jehož cílem bylo zjištění poznatků týkajících se paliativní a hospicové péče a využití pomoci sociálního pracovníka v dané oblasti.
dc.format 83 s. (21 862 znaků)
dc.language.iso cs
dc.publisher Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně
dc.rights Bez omezení
dc.subject paliativní péče cs
dc.subject hospicové péče cs
dc.subject hospicový tým cs
dc.subject sociální pedagogika cs
dc.subject sociální pracovník cs
dc.subject palliative care en
dc.subject hospice care en
dc.subject hospice team en
dc.subject social pedagogy en
dc.subject social worker en
dc.title Sociální pedagogika v kontextu paliativní a hospicové péče
dc.title.alternative Social Pedagogy in the Context of Palliative and Hospice Care
dc.type diplomová práce cs
dc.contributor.referee Vaňková, Zdeňka
dc.date.accepted 2014-05-20
dc.description.abstract-translated Palliative and hospice care are examined in both theoretical and empirical level. Concerning palliative care its structure and individual forms are described. Particular atten-tion is paid to palliative care in childhood and to activities of NGO, that engage in the is-sues and the care. The theoretical part describes hospice care in terms of its structure, form, and pro-vides the historical overview of hospice care. Particular attention is paid to the hospice multidisciplinary team. Attention is focused on social pedagogy as a life support including the description of the role of the social worker in palliative and hospice care. Attention is also paid to a family caring for the dying person, especially to its functions in this period. In the empirical part a research is realised aimed at getting knowledge concerning palliative and hospice care and using the assistance of a social worker.
dc.description.department Katedra pedagogiky a psychologie
dc.thesis.degree-discipline Sociální pedagogika cs
dc.thesis.degree-discipline Social pedagogy en
dc.thesis.degree-grantor Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně. Fakulta humanitních studií cs
dc.thesis.degree-grantor Tomas Bata University in Zlín. Faculty of Humanities en
dc.thesis.degree-name Mgr.
dc.thesis.degree-program Specializace v pedagogice cs
dc.thesis.degree-program Specialization in pedagogy en
dc.identifier.stag 33113
utb.result.grade A
dc.date.submitted 2014-03-28
local.subject hospicová péče cs
local.subject sociální pracovníci cs
local.subject hospice care en
local.subject social workers en


Files in this item

Files Size Format View
doležalová_2013_dp.pdf 1.786Mb PDF View/Open
doležalová_2013_vp.doc 15.75Kb Microsoft Word View/Open
doležalová_2013_op.doc 52.5Kb Microsoft Word View/Open

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Find fulltext

Search DSpace


Browse

My Account