Činnost občanských iniciativ zaměřených na pomoc dětem s handicapem

DSpace Repository

Login

Language: English čeština 

Činnost občanských iniciativ zaměřených na pomoc dětem s handicapem

Show simple item record

dc.contributor.advisor Sýkora, František
dc.contributor.author Dvořáková, Ivana
dc.date.accessioned 2015-03-08T20:53:37Z
dc.date.available 2015-03-08T20:53:37Z
dc.date.issued 2014-01-10
dc.identifier Elektronický archiv Knihovny UTB
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/10563/27775
dc.description.abstract Občanský sektor zaujímá pomyslný prostor mezi trhem a státem, jeho rozvoj je ovlivňován společenskými podmínkami. Neziskové organizace nabízejí takový druh sociální pomoci, který stát ani trh neposkytuje v potřebné míře. Nosným tématem práce jsou sociálně pedagogické aspekty, které se objevují v činnostech občanských iniciativ. Kvalitativní výzkum formou polostrukturovaného rozhovoru byl zaměřen na nalezení těchto aspektů v činnostech občanských sdružení cílících na pomoc dětem s handicapem. Potvrdil nejen jejich výskyt, ale navíc byly identifikovány také faktory, které činnost tohoto typu sdružení omezují či ohrožují. Návrh na uplatnění závěrů v praxi je postaven na možnostech, které při řešení uvedených témat poskytuje profese sociálního pedagoga.
dc.format 89 s., 41 s. (76 573 znaků)
dc.language.iso cs
dc.publisher Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně
dc.rights Bez omezení
dc.subject dítě s handicapem cs
dc.subject dobrovolnictví cs
dc.subject inkluze cs
dc.subject neziskové organizace cs
dc.subject občanské sdružení cs
dc.subject socializace cs
dc.subject sociální opora cs
dc.subject sociální pedagog cs
dc.subject prosociální chování cs
dc.subject prostředí cs
dc.subject volný čas cs
dc.subject životní pomoc cs
dc.subject child with disabilities en
dc.subject volunteer en
dc.subject inclusion en
dc.subject non-profit organization en
dc.subject civic association en
dc.subject socialization en
dc.subject social support en
dc.subject social educator en
dc.subject prosocial behavior en
dc.subject environment en
dc.subject leisure en
dc.subject life support en
dc.title Činnost občanských iniciativ zaměřených na pomoc dětem s handicapem
dc.title.alternative Activities of Civil Initiatives Oriented on Help for Handicapped Children
dc.type diplomová práce cs
dc.contributor.referee Mazánková, Libuše
dc.date.accepted 2014-05-19
dc.description.abstract-translated Civil sector covers the imaginary space between the market and the state, its development is influenced by social conditions. Non-profit organizations offer such kind of social assistance, which the state or the market does not provide to a necessary extent. The main topic of this work are socio-pedagogical aspects that appear in the activities of civil society initiatives. Qualitative research in the form of semi-structured interview was focused on finding those aspects in activities of civic organizations that are aimed to help children with disabilities. Not only their appearance, but in addition the factors that threaten or restrict the activity of this type of association were identified. Draft conclusion application in practice is based on the options, which in dealing with these topics is provided by the profession of social educator.
dc.description.department Katedra pedagogiky a psychologie
dc.thesis.degree-discipline Sociální pedagogika cs
dc.thesis.degree-discipline Social pedagogy en
dc.thesis.degree-grantor Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně. Fakulta humanitních studií cs
dc.thesis.degree-grantor Tomas Bata University in Zlín. Faculty of Humanities en
dc.thesis.degree-name Mgr.
dc.thesis.degree-program Specializace v pedagogice cs
dc.thesis.degree-program Specialization in pedagogy en
dc.identifier.stag 33115
utb.result.grade A
dc.date.submitted 2014-03-28


Files in this item

Files Size Format View
dvořáková_2014_dp.pdf 1.889Mb PDF View/Open
dvořáková_2014_vp.doc 55.5Kb Microsoft Word View/Open
dvořáková_2014_op.doc 55.5Kb Microsoft Word View/Open

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Find fulltext

Search DSpace


Browse

My Account