Vzdělávání předškolních dětí v MŠ - edukativně stimulační program

DSpace Repository

Language: English čeština 

Vzdělávání předškolních dětí v MŠ - edukativně stimulační program

Show simple item record

dc.contributor.advisor Mazánková, Libuše
dc.contributor.author Gabrielová, Martina
dc.date.accessioned 2015-03-08T20:53:40Z
dc.date.available 2015-03-08T20:53:40Z
dc.date.issued 2012-11-30
dc.identifier Elektronický archiv Knihovny UTB
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/10563/27779
dc.description.abstract Tato diplomová práce se zabývá vzděláváním předškolních dětí v mateřské škole a především je zaměřena na edukativně stimulační program. Práce obsahuje popis oblastí vývoje předškolního dítěte (motorika, grafomotorika, zrak, prostorové vnímání, matematické představy, řeč a sluch), edukace předškolních dětí (rámcově vzdělávací plán, školní zralost a školní připravenost, odklad školní docházky) a edukativně stimulačního programu (edukativně stimulační skupiny, struktura edukativně stimulačních skupin, obtíže v oblastech). Výzkumná část práce nám objasní praktické využití edukativně stimulačních skupin v mateřské škole.
dc.format 77 s.
dc.language.iso cs
dc.publisher Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně
dc.rights Bez omezení
dc.subject edukativně stimulační program cs
dc.subject edukativně stimulační skupiny cs
dc.subject motorika cs
dc.subject grafomotorika cs
dc.subject edukace cs
dc.subject rámcově vzdělávací plán cs
dc.subject školní zralost cs
dc.subject školní připravenost cs
dc.subject odklad školní docházky cs
dc.subject školní nezralost cs
dc.subject kurikulární dokumenty vzdělávání cs
dc.subject educationally stimulative program en
dc.subject educationally stimulative groups en
dc.subject motoric en
dc.subject graphomotoric en
dc.subject education en
dc.subject framework education plan en
dc.subject school readiness en
dc.subject school preparedness en
dc.subject school attendance delay en
dc.subject school immaturity en
dc.subject document for educational training en
dc.title Vzdělávání předškolních dětí v MŠ - edukativně stimulační program
dc.title.alternative Preschool Education in Kindergarten - Education and Stimulative Programs
dc.type diplomová práce cs
dc.contributor.referee Suchánková, Eliška
dc.date.accepted 2014-05-13
dc.description.abstract-translated This thesis deals with education of preschool children in the kindergarten and is mainly focused on educationally stimulative program. The thesis contains description of preschool children development (motoric, graphomotoric, eyesight, spatial perception, mathematical imagination, speech and hearing), preschool children education (framework education plan, school readiness and school preparedness, school attendance delay) and educationally stimulative program (educationally stimulative groups, structure of educationally stimulative groups, problems in the areas). The research part explains us practical application of the educationally stimulative groups in the kindergarten.
dc.description.department Katedra pedagogiky
dc.thesis.degree-discipline Sociální pedagogika cs
dc.thesis.degree-discipline Social pedagogy en
dc.thesis.degree-grantor Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně. Fakulta humanitních studií cs
dc.thesis.degree-grantor Tomas Bata University in Zlín. Faculty of Humanities en
dc.thesis.degree-name Mgr.
dc.thesis.degree-program Specializace v pedagogice cs
dc.thesis.degree-program Specialization in pedagogy en
dc.identifier.stag 33119
utb.result.grade C
dc.date.submitted 2014-03-28
local.subject předškolní výchova cs
local.subject didaktické metody cs
local.subject motorika člověka cs
local.subject aktivizační metody ve výuce cs
local.subject preschool education en
local.subject teaching methods en
local.subject human motorics en
local.subject activisation methods in education en


Files in this item

Files Size Format View
gabrielová_2012_dp.pdf 2.062Mb PDF View/Open
gabrielová_2012_vp.doc 52.5Kb Microsoft Word View/Open
gabrielová_2012_op.doc 55Kb Microsoft Word View/Open

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Find fulltext

Search DSpace


Browse

My Account