Celoživotní vzdělávání policistů

DSpace Repository

Language: English čeština 

Celoživotní vzdělávání policistů

Show simple item record

dc.contributor.advisor Šnitr, František
dc.contributor.author Horák, Jaromír
dc.date.accessioned 2010-07-14T15:59:10Z
dc.date.available 2010-07-14T15:59:10Z
dc.date.issued 2006-11-24
dc.identifier Elektronický archiv Knihovny UTB cs
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/10563/2777
dc.description.abstract Celoživotní vzdělávání policistů a jeho koncepce. Koncepce Vlády ČR, Ministerstva vnitra ČR a Policejního prezidia ČR. Způsoby vzdělávání a výcviku policistů Policie ČR. V bakalářské práci je vystižena nová koncepce základní odborné přípravy policistů, systém kurzů a vzdělávacích programů. Je zde poukázáno na některé nedostatky v organizaci vzdělávání a ukázání určitého východiska. cs
dc.format 59 s. cs
dc.format.extent 670160 bytes cs
dc.format.mimetype application/pdf cs
dc.language.iso cs
dc.publisher Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně
dc.rights Bez omezení
dc.subject celoživotní vzdělávání policistů cs
dc.subject policejní školství cs
dc.subject policejní výcvik cs
dc.subject základní odborná příprava cs
dc.subject další odborná příprava cs
dc.subject odborné kurzy cs
dc.subject modelové situace cs
dc.subject střední policejní škola cs
dc.subject školní policejní středisko cs
dc.subject instruktor služební přípravy cs
dc.subject koncepce vzdělávání cs
dc.subject lifelong education of police officers en
dc.subject police education en
dc.subject police training en
dc.subject basic professional training en
dc.subject further professional training en
dc.subject specialist courses en
dc.subject model situations en
dc.subject Secondary Police School en
dc.subject school training police centre en
dc.subject instructor of service preparation en
dc.subject conception of education en
dc.title Celoživotní vzdělávání policistů cs
dc.title.alternative Lifelong education of police officers en
dc.type bakalářská práce cs
dc.contributor.referee Jůzl, Miloslav
dc.date.accepted 2007-01-29
dc.description.abstract-translated Lifelong education of police officers and its conception. The conception of the Government of the Czech Republic, Ministry of Interior of the Czech Republic and the Police Presidium of the Czech Republic. The ways of education and training of police officers of the Police of the Czech Republic. An account of a new conception of the basic professional training of police officers has been given in the bachelor thesis as well as the system of courses and educational programmes. Some insuffiencies in the organisation of education and a certain point of departure have been highlighted. en
dc.description.department Institut mezioborových studií cs
dc.description.result obhájeno cs
dc.parent.uri http://hdl.handle.net/10563/97 cs
dc.parent.uri http://hdl.handle.net/10563/220 cs
dc.thesis.degree-discipline Sociální pedagogika cs
dc.thesis.degree-discipline Social pedagogy en
dc.thesis.degree-grantor Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně. Univerzitní institut cs
dc.thesis.degree-grantor en
dc.thesis.degree-name Bc. cs
dc.thesis.degree-program Specializace v pedagogice cs
dc.thesis.degree-program Specialization in pedagogy en
dc.identifier.stag 1004209
dc.date.assigned 2005-12-16
utb.result.grade B
local.subject profesní příprava cs
local.subject professional training en


Files in this item

Files Size Format View
horák_2007_bp.pdf 654.4Kb PDF View/Open

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Find fulltext

Search DSpace


Browse

My Account