Sociálně výchovná práce ve Velké Británii

DSpace Repository

Language: English čeština 

Sociálně výchovná práce ve Velké Británii

Show simple item record

dc.contributor.advisor Sýkora, Petr
dc.contributor.author Haladyová, Petra
dc.date.accessioned 2015-03-08T20:53:44Z
dc.date.available 2015-03-08T20:53:44Z
dc.date.issued 2012-11-30
dc.identifier Elektronický archiv Knihovny UTB
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/10563/27788
dc.description.abstract Diplomová práce se zabývá sociálně výchovnou prací ve Velké Británii. Teoretickou část tvoří šest kapitol. První kapitola je tvořena subkapitolami, které se postupně zabývají vymezením pojmu sociálně výchovná práce ve Velké Británii, definicí a oblastí působení. Dále také označuje její vědecké postavení ve srovnání se sociální pedagogikou. Druhá kapitola popisuje teorii sociálně výchovné práce jako vědy a postupy při práci s jednotlivými skupinami společnosti. Třetí kapitola uvádí oblasti působení sociálně výchovné práce a zaměřuje se na systém náhradní rodinné výchovy. V kapitole čtvrté práce pojednává o tom, co předcházelo vzniku sociálně výchovné práce a o jejím vývoji. Vymezení oblasti působení sociálních pracovníků obsahuje pátá kapitola, která se v podkapitolách zabývá kvalifikací sociálních pracovníků a vymezení sociálních aktivit ve státní, soukromé a dobrovolnické oblasti. Šestá kapitola nastinuje dnešní problémy sociálně výchovné práce a její budoucí směřování. Praktická část pomocí kvalitativního výzkumu popisuje vybranou instituci sociálně výchovné práce ve Velké Británii. Bylo využito metody případové studie, která pomocí ana-lýzy dokumentů a rozhovoru analyzovala činnost organizace.
dc.format 84
dc.language.iso cs
dc.publisher Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně
dc.rights Bez omezení
dc.subject sociálně výchovná práce ve Velké Británii cs
dc.subject sociální pracovník cs
dc.subject náhradní rodinná péče ve Velké Británii cs
dc.subject sociální politika státu cs
dc.subject Citizen Advice Bureau cs
dc.subject dobrovolnictví cs
dc.subject social educational work in the United Kingdom en
dc.subject social worker en
dc.subject fostering in the United Kingdom en
dc.subject welfare state en
dc.subject Citizen Advice Bureau en
dc.subject volunteering en
dc.title Sociálně výchovná práce ve Velké Británii
dc.title.alternative Social Education Work in the United Kingdom
dc.type diplomová práce cs
dc.contributor.referee Neslušanová, Silvia
dc.date.accepted 2014-05-19
dc.description.abstract-translated This thesis focuses on social educational work in the United Kingdom. Theoretical part consists of six chapters. The first charter is divided into subchapters which explain the term, definition and fields of work of the social educational work in the United Kingdom. It also defines the social educational work as a science and compares it with social pedagogy. The second chapter describes the theory of social educational work as a science and its methods being applied to particular groups of society. The third chapter looks into the divisions of social educational work and looks closely at the fostering system. The origins and history of the social educational work is described in the forth chapter. The areas of profession of social workers, are described in the fifth chapter. In its subchapters we can also find more about the qualification of social workers and the private, state and voluntary sectors of organisations they work for. The sixth chapter talks about problems of nowaday society and future challenges for social educational work. The practical part describes an institution of social educational work in the United Kingdom, using qualitative research. Case study method analysed the structure of the instituti-on, by using document analysis and interview.
dc.description.department Katedra pedagogiky
dc.thesis.degree-discipline Sociální pedagogika cs
dc.thesis.degree-discipline Social pedagogy en
dc.thesis.degree-grantor Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně. Fakulta humanitních studií cs
dc.thesis.degree-grantor Tomas Bata University in Zlín. Faculty of Humanities en
dc.thesis.degree-name Mgr.
dc.thesis.degree-program Specializace v pedagogice cs
dc.thesis.degree-program Specialization in pedagogy en
dc.identifier.stag 33133
utb.result.grade A
dc.date.submitted 2014-03-19
local.subject Velká Británie cs
local.subject sociální práce cs
local.subject centra sociálních služeb cs
local.subject Great Britain en
local.subject social work en


Files in this item

Files Size Format View
haladyová_2012_dp.pdf 1.440Mb PDF View/Open
haladyová_2012_vp.doc 50Kb Microsoft Word View/Open
haladyová_2012_op.doc 15.54Kb Microsoft Word View/Open

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Find fulltext

Search DSpace


Browse

My Account