Násilná trestná činnost mládeže v ulicích města Brna

DSpace Repository

Login

Language: English čeština 

Násilná trestná činnost mládeže v ulicích města Brna

Show simple item record

dc.contributor.advisor Olejníček, Antonín
dc.contributor.author Leikeb, Roman
dc.date.accessioned 2010-07-13T11:10:35Z
dc.date.available 2010-07-13T11:10:35Z
dc.date.issued 2005-11-30
dc.identifier Elektronický archiv Knihovny UTB cs
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/10563/277
dc.description.abstract Obsahem práce jsou nejprve v první části popsané důvody, které vedou k násilné trestné činnosti mládeže Na to navazuje kapitola popisující rodinu ve které vyrůstají mladí násilníci. V dalším textu je popsán volný čas a jeho způsob trávení mládeží ve městě Brně, patologické závislosti směřující k trestné činnosti a statistické hodnoty nárůstu trestné činnosti ve městě Brně. V druhé části je popsaná osobnost mladého pachatele násilné trestné činnosti a preventivní činnost Policie České republiky. Ve třetí části je popsáno soudnictví nad mládeží a snížení věkové hranice trestní odpovědnosti. Závěrem je vše shrnuto a jako přílohy jsou mapy Brna s vyznačeným výskytem kriminální mládeže a místa s největším nápadem násilné trestné činnosti páchané mládeží. cs
dc.format 55 s., 1 s. obr. příloh cs
dc.format.extent 1153497 bytes cs
dc.format.mimetype application/pdf cs
dc.language.iso cs
dc.publisher Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně
dc.rights Pouze v rámci univerzity
dc.subject Trestná činnost cs
dc.subject riziková mládež cs
dc.subject rodinné prostředí cs
dc.subject výchovou cs
dc.subject predelikventní chování cs
dc.subject prevence cs
dc.subject sociální selhání cs
dc.subject mládež cs
dc.subject mladiství cs
dc.subject rodina cs
dc.subject kriminalita cs
dc.subject zločinnost cs
dc.subject delikvence cs
dc.subject výchova cs
dc.subject prostředí cs
dc.subject soudnictví cs
dc.subject trestní odpovědnost cs
dc.subject patologické jevy cs
dc.subject násilí cs
dc.subject volný čas cs
dc.subject alkoholismus cs
dc.subject toxikomanie cs
dc.subject osobnost cs
dc.subject delikventní parta cs
dc.subject delikvence mládeže cs
dc.subject deprivace emocí cs
dc.subject dysfunkce cs
dc.subject Criminal activity en
dc.subject young people en
dc.subject young en
dc.subject criminality en
dc.subject family en
dc.subject delinquency en
dc.subject education en
dc.subject surrounding en
dc.subject justice en
dc.subject criminál liability en
dc.subject pathological event en
dc.subject strong hand en
dc.subject play time en
dc.subject alcoholism en
dc.subject toximania en
dc.subject personality en
dc.subject delinqueucy gang en
dc.subject disfunction en
dc.subject young gamble en
dc.subject surrounding family en
dc.subject education en
dc.subject prevention en
dc.subject social failure en
dc.title Násilná trestná činnost mládeže v ulicích města Brna cs
dc.title.alternative Violent crime committed by young people in Brno en
dc.type bakalářská práce cs
dc.contributor.referee Sýkora, Petr
dc.date.accepted 2006-02-02
dc.description.abstract-translated In the first section, there are described reasons that lead to violent delicts. Following chapter describes families where young brutes grow up. In the next chapter is depicted how young people spent their leisure time in Brno, pathological habits leading to crime and statistical values of crime's growth in Brno. In the second section, there is described a character of young criminals and preventive activity of Czech Police. In the third section, there is described judiciary and reduction of age limit of criminal liability. Everything is summarized at the end and as annexes are attached maps of Brno with an occurence of criminals and places with the highest crime committed by young people. en
dc.description.department Institut mezioborových studií cs
dc.description.result obhájeno cs
dc.parent.uri http://hdl.handle.net/10563/97 cs
dc.parent.uri http://hdl.handle.net/10563/220 cs
dc.thesis.degree-discipline Sociální pedagogika cs
dc.thesis.degree-discipline Social pedagogy en
dc.thesis.degree-grantor Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně. Univerzitní institut cs
dc.thesis.degree-grantor en
dc.thesis.degree-name Bc. cs
dc.thesis.degree-program Pedagogika cs
dc.thesis.degree-program Pedagogy en
dc.identifier.stag 2371
dc.date.assigned 2004-12-17
utb.result.grade B
utb.result.grade B


Files in this item

Files Size Format View
leikeb_2006_bp.pdfBlocked 1.100Mb PDF View/Open

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Find fulltext

Search DSpace


Browse

My Account