Sociální aspekty výslužby u profesní kategorie policistů

DSpace Repository

Language: English čeština 

Sociální aspekty výslužby u profesní kategorie policistů

Show simple item record

dc.contributor.advisor Řehoř, Antonín
dc.contributor.author Holoubek, David
dc.date.accessioned 2015-03-08T20:53:51Z
dc.date.available 2015-03-08T20:53:51Z
dc.date.issued 2012-11-30
dc.identifier Elektronický archiv Knihovny UTB
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/10563/27800
dc.description.abstract Diplomová práce se zabývá problematikou výslužby u profesní kategorie policistů. Teoretická část vymezuje teoreticko-filozofický rámec práce. Charakterizuje specifika profesní kategorie policistů, policejní kulturu, atributy profesní kategorie policistů, výslužbu, její fáze, kauzality i adaptační mechanismy. Epistémé tvoří oblast vědních oborů psychologie, sociální pedagogika,andragogika a sociologie. Těžištěm praktické části je kvalitativní výzkumná strategie realizovaná metodou rozhovorů. K analýze rozhovorů bylo užito metody otevřeného, axiálního a selektivního kódování, na jejichž základě byl vymezen paradigmatický model a definována zakotvená teorie. Sekundárně praktická část z kvantitativního hlediska zpracovává statistická data o policistech ve výslužbě.
dc.format 120 s. (212 924 znaků)
dc.language.iso cs
dc.publisher Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně
dc.rights Bez omezení
dc.subject výslužba cs
dc.subject policista cs
dc.subject policejní kultura cs
dc.subject policejní subkultura cs
dc.subject sociální identita cs
dc.subject sociální jistoty cs
dc.subject profesní adaptace cs
dc.subject sociální adaptace cs
dc.subject kvalitativní výzkum cs
dc.subject zakotvená teorie cs
dc.subject retirement en
dc.subject police officer en
dc.subject police culture en
dc.subject police subculture en
dc.subject social identity en
dc.subject social security en
dc.subject vocational adaptation en
dc.subject social adaptation en
dc.subject qualitative research en
dc.subject grounded theory en
dc.title Sociální aspekty výslužby u profesní kategorie policistů
dc.title.alternative Social Aspects of Retirement Within Police Professional Category
dc.type diplomová práce cs
dc.contributor.referee Man, Vlastislav
dc.date.accepted 2014-05-14
dc.description.abstract-translated Diploma thesis is dealing with retirement issues of police vocational category. Theoretical part determines theoretical and philosophical framework of this thesis that defines specifics of police vocational category, police culture, attributes of police vocational category, retirement, its stages, causality and adaptation mechanism. Epistemic knowledge consists of psychology, social pedagogy, adult education and sociology. The centre of the practical part is qualitative research strategy implemented by interviewing technique Interviewing was analysed by system of open, axial and selective coding based on which was specified paradigmatic model and defined grounded theory. Secondary practical part processes statistical data of retired police officers in line of quantity aspect
dc.description.department Katedra pedagogiky
dc.thesis.degree-discipline Sociální pedagogika cs
dc.thesis.degree-discipline Social pedagogy en
dc.thesis.degree-grantor Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně. Fakulta humanitních studií cs
dc.thesis.degree-grantor Tomas Bata University in Zlín. Faculty of Humanities en
dc.thesis.degree-name Mgr.
dc.thesis.degree-program Specializace v pedagogice cs
dc.thesis.degree-program Specialization in pedagogy en
dc.identifier.stag 33146
utb.result.grade A
dc.date.submitted 2014-03-24


Files in this item

Files Size Format View
holoubek_2012_dp.pdf 5.334Mb PDF View/Open
holoubek_2012_vp.doc 54Kb Microsoft Word View/Open
holoubek_2012_op.doc 54Kb Microsoft Word View/Open

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Find fulltext

Search DSpace


Browse

My Account