Sociální aspekty péče v ústavním zařízení

DSpace Repository

Login

Language: English čeština 

Sociální aspekty péče v ústavním zařízení

Show simple item record

dc.contributor.advisor Mühlpachr, Pavel
dc.contributor.author Hrazděrová, Marie
dc.date.accessioned 2015-03-08T20:53:52Z
dc.date.available 2015-03-08T20:53:52Z
dc.date.issued 2012-11-30
dc.identifier Elektronický archiv Knihovny UTB
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/10563/27802
dc.description.abstract Diplomová práce Sociální aspekty péče v ústavním zařízení se zabývá osobami se zdravotním postižením, kterým je poskytována péče v ústavním zařízení. Teoretická část diplomové práce se zabývá klasifikací a charakteristikou jednotlivých stupňů mentální retardace. Vymezuje terapeutické přístupy uplatňované v péči o osoby s mentálním postižením. Popisuje vývoj ústavní péče až po současnost a uvádí problémy spojené s ústavní péčí. Uvádí základní druhy a formy sociálních služeb. Stručně charakterizuje zákon o sociálních službách a standardy kvality sociálních služeb. Pozornost je věnována také kvalitě života. Poslední kapitola charakterizuje zařízení Paprsek, domov pro osoby se zdravotním postižením. V praktické části diplomové práce jsou analyzovány a interpretovány data získané v kvalitativním výzkumu.
dc.format 111 s.
dc.language.iso cs
dc.publisher Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně
dc.rights Bez omezení
dc.subject osoba se zdravotním postižením cs
dc.subject mentální retardace cs
dc.subject terapeutický přístup cs
dc.subject ústavní péče cs
dc.subject ústavní zařízení cs
dc.subject sociální služba cs
dc.subject kvalita života cs
dc.subject person with handicap en
dc.subject mental retardation en
dc.subject therapeutic approach en
dc.subject institutional care en
dc.subject institutional facilities en
dc.subject social service en
dc.subject quality of life en
dc.title Sociální aspekty péče v ústavním zařízení
dc.title.alternative Social Aspects of Care in Institutional Facilities
dc.type diplomová práce cs
dc.contributor.referee Laca, Slavomír
dc.date.accepted 2014-05-19
dc.description.abstract-translated The thesis called Social aspects of care in institutional facilities deals with people with disabilities, who are provided care in institutional facilities. The theoretical part of the thesis deals with the classification and characteristics of various degrees of mental retardation. It defines the therapeutic approaches applied in the care of people with mental disabilities. Describes the development of the institutional care to the present and shows the problems associated with institutional care. Specifies the basic types and forms of social services. Briefly characterizes the law on social services and standards of quality of social services. Attention is also paid to the quality of life. The last chapter describes device Paprsek, a home for people with disabilities. In the practical part of the thesis are analyzed and interpreted data obtained in qualitative research.
dc.description.department Katedra pedagogiky
dc.thesis.degree-discipline Sociální pedagogika cs
dc.thesis.degree-discipline Social pedagogy en
dc.thesis.degree-grantor Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně. Fakulta humanitních studií cs
dc.thesis.degree-grantor Tomas Bata University in Zlín. Faculty of Humanities en
dc.thesis.degree-name Mgr.
dc.thesis.degree-program Specializace v pedagogice cs
dc.thesis.degree-program Specialization in pedagogy en
dc.identifier.stag 33148
utb.result.grade C
dc.date.submitted 2014-03-03


Files in this item

Files Size Format View
hrazděrová_2012_dp.pdf 1.334Mb PDF View/Open
hrazděrová_2012_vp.doc 54.5Kb Microsoft Word View/Open
hrazděrová_2012_op.doc 17.15Kb Microsoft Word View/Open

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Find fulltext

Search DSpace


Browse

My Account