Komplexní sada ikon, piktogramů / ideogramů

Repozitář DSpace/Manakin

Přihlásit se

Jazyk: English čeština 

Komplexní sada ikon, piktogramů / ideogramů

Zobrazit celý záznam

Není dostupný náhled
Název: Komplexní sada ikon, piktogramů / ideogramů
Autor: Sasín, David
Vedoucí: Wolf, Dušan
Abstrakt: Ve své bakalářské práci jsem se pokusil vytvořit komplexní sadu piktogramů, která bude splňovat požadavky na celistvost a estetickou kvalitu celku, ale také jednotli-vých symbolů. V teoretické části zkoumám oblasti vizuální komunikace, které se staly východiskem pro vznik piktogramů v různých historických epochách. Zabývám se příčinami jejich vzniku i samotným přístupem renomovaných grafických designerů při tvorbě moder-ních vizuálních systémů. Praktická část by měla navazovat na mé poznatky z vývoje umění, vizuální komuni-kace, psychologie, i informatiky. Piktogramy by měly být srozumitelné napříč jazyky. Tento soubor by měl ve finální fázi bakalářské práce poskytnout základ pro další roz-šiřování a umožnit v dlouhodobém výhledu obsáhnutí nejčastějších oblastí kde oče-káváme působení lidí různých národností.
URI: http://hdl.handle.net/10563/27842
Datum: 2013-12-02
Dostupnost: Bez omezení
Ústav: Kabinet teoretických studií
Studijní obor: Multimédia a design - Grafický design
Klasifikace závěřečné práce a její obhajoby: B 33231


Citace závěřečné práce

Soubory tohoto záznamu

Soubory Velikost Formát Zobrazit
sasín_2013_dp.pdf 4.085Mb PDF Zobrazit/otevřít
sasín_2013_vp.doc 89Kb Microsoft Word Zobrazit/otevřít
sasín_2013_op.pdf 422.1Kb PDF Zobrazit/otevřít

Tento záznam se objevuje v následujících kolekcích

Zobrazit celý záznam

Find fulltext

Prohledat DSpace


Procházet

Můj účet