Motivace učitelů - vysokoškolsky vzdělaných zaměstnanců v neřídících pozicích

DSpace Repository

Login

Language: English čeština 

Motivace učitelů - vysokoškolsky vzdělaných zaměstnanců v neřídících pozicích

Show simple item record

dc.contributor.advisor Kubík, Josef
dc.contributor.author Vránová, Šárka
dc.date.accessioned 2015-03-08T20:54:12Z
dc.date.available 2015-03-08T20:54:12Z
dc.date.issued 2008-07-16
dc.identifier Elektronický archiv Knihovny UTB cs
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/10563/27846
dc.description.abstract Disertační práce poukazuje na význam problematiky motivace dynamicky se rozšiřující skupiny zaměstnanců s vysokoškolským vzděláním, kteří nepůsobí v řídících pozicích. Hodnoty a potřeby této kategorie zaměstnanců jsou částečně odlišné od zaměstnanců s nižším vzděláním, proto je žádoucí se zabývat speciálně také problematikou jejich motivace. Pro výzkum v disertační práci byl zvolen obor školství, ve kterém je podíl vysokoškolsky vzdělaných zaměstnanců v neřídících pozicích tradičně nejvyšší. Toto je podrobně vysvětleno v úvodu práce. Hlavním výsledkem disertační práce jsou modely hlavních motivačních faktorů a modely nejdůležitějších úkolů manažerů v oblasti motivace
dc.format 178
dc.language.iso cs
dc.publisher Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně cs
dc.rights Bez omezení cs
dc.subject Motivace cs
dc.subject stimulace cs
dc.subject pracovní motivace cs
dc.subject motivační faktory cs
dc.subject řízení lidských zdrojů cs
dc.subject personální management cs
dc.subject zaměstnanci cs
dc.subject vysokoškolské vzdělání cs
dc.subject učitelé cs
dc.subject Motivation en
dc.subject stimulation en
dc.subject work motivation en
dc.subject motivation factors en
dc.subject job satisfaction en
dc.subject human resources management en
dc.subject personnel management en
dc.subject employees en
dc.subject university education en
dc.subject teachers en
dc.title Motivace učitelů - vysokoškolsky vzdělaných zaměstnanců v neřídících pozicích cs
dc.title.alternative Motivating Teachers - University-Educated Employees in Non-Managerial Posts en
dc.type disertační práce cs
dc.contributor.referee Březinová, Olga
dc.contributor.referee Polách, Jiří
dc.date.accepted 2013-12-12
dc.description.abstract-translated The Doctoral Thesis bases its research in the field of education, in which the proportion of university-educated staff in non-managerial posts tends to be the highest. For the dissertation research, the field of education was chosen, since that sector traditionally includes the highest proportion of university-educated employees in non-managerial posts. The main result of the dissertation paper is to present models of the key motivation factors and of the most important tasks for managers in the field of motivation.
dc.description.department Ústav managementu a marketingu cs
dc.thesis.degree-discipline Management a ekonomika cs
dc.thesis.degree-discipline Management and economics en
dc.thesis.degree-grantor Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně. Fakulta managementu a ekonomiky cs
dc.thesis.degree-grantor Tomas Bata University in Zlín. Faculty of Management and Economics en
dc.thesis.degree-name Ph.D.
dc.thesis.degree-program Ekonomika a management cs
dc.thesis.degree-program Economics and Management en
dc.identifier.stag 33237
dc.date.submitted 2013-10-04


Files in this item

Files Size Format View
vránová_2008_dp.pdf 1.397Mb PDF View/Open
vránová_2008_vp.pdf 760.7Kb PDF View/Open

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Find fulltext

Search DSpace


Browse

My Account